Du lägger dina varma Reikihänder på din klient. Men istället för värme känner du kyla ifrån klienten. Vad är det som händer?

Värme är ett ord som många förknippar med Reiki. Reikihänderna är varma. Det blir varmt när man ger Reiki. Mottagaren känner sig avslappnad och varm efter behandlingen. Så varför blir det kallt? Är det fel energier som kommit in? Tar inte mottagaren emot energin?

Om du känner kyla när du ger Reiki kan du känna en ÄNNU STÖRRE TACKSAMHETSKÄNSLA än vanligt. Det handlar inte om att energin studsar av eller på något sätt är fel. Tvärt om! Energin har gått på djupet och läkt ut en frusen energi. Behandlingen är om något en riktig fullträff!

Fryst energikropp
Energikroppen fryser för att förhindra fortsatt skada.

Trauma och chock gör att energin fryser

En av vår kropps smarta knep för överlevnad är att frysa energin när vi är med om något otäckt. Detta gör kroppen för att förhindra fortsatt skada.

Kruxet är bara att den frysta energin hindrar all rörelse, så när den stoppar skadeförloppet stoppar den även läkningen. Genom att tina upp frusen energi aktiverar man kroppens egna självläkande krafter. I Mexico har man börjar använda Reiki före och efter planerad operation för att få bort stress och oro, och för att tina upp frusen energi efter operationen. Detta minskar mängden komplikationer och optimerar läkningen.

OBS! Idealet är att ge Reiki strax efter skadetillfället men EFTER det att olyckskorpen är fysiskt och mentalt i trygghet. Reiki kan lösa upp chock men den KAN INTE lägga brutna ben på plats! Använd ditt omdöme och sök alltid traditionell vård vid akuta tillstånd.

När energin är fryst vill vi tina upp den

Fryst energi i olika energiskikt

De flesta personer går runt med fryst energi i flera av sina energiskikt. Detta gör oss avdomnade och hindrar kroppens självläkande krafter. När vi tinar upp en fryst energi så är det som om vi hittar tillbaka till oss själv. Då kan nämligen den själsbit som lämnade oss vid skadan hitta tillbaka. När vi helas återställer vi oss till den vi hade varit om inte skadan/traumat hade hänt som fick vårt hjärta att krossades. När något fryst tinar upp är det alltså extra stort och extra bra. När det kommer kyla när du ger Reiki har energin gjort extra stor skillnad.

Som isvatten i ådrorna

När jag hade hållit på med Reiki något år började min egen kropp läka ut frusen energi. Att det var just detta som den gjorde var jag förstås fullständigt omedveten om. En dag började det ”bara” kännas som det rann isvatten genom ådrorna. När jag gav mig själv Reiki låg jag under dubbla duntäcken och hackade tänder. Det kändes som det var islossning på insidan. Varje Reikibehandling var det likadant – i en månad – kanske längre. Märkligt nog så tyckte jag inte ens att det var obehagligt. Jag längtade lika mycket efter mina Reikisessioner som vanligt och behandlade mig dagligen.

När mottagaren är redo…

Visst verkar det smart att tina upp fryst energi? Skulle du vilja göra mer utav det? Då har jag dessvärre dåliga nyheter. Som Reikiutövare kan vi inte styra var Reikienergin går. Vi kan skapa förutsättningar för läkande, men det är alltid mottagaren – och mottagarens självläkande krafter – som bestämmer vad som just nu har högst prioritet. När det är dags att tina ett fryst energiskick – då är detta vad som kommer att ske. Är det inte dags, då kommer det inte att hända – oavsett om vi riktar Reikienergin till det eller inte. Stort helande sker alltid i gudomlig timing, med perfekta förutsättningar för att kunna hantera utrensningen så tryggt och snabbt som möjligt.

Det bästa sättet att komma åt frusen energi är att arbeta förebyggande och systematiskt ge Reiki direkt efter en skada. Det största helandet är inte det mirakulösa läkandet utan de problem som aldrig uppstått.

Du kan behöva tina upp det frysta igen, och igen, och igen…

Behandlingen kan behöva upprepas

Tror du på tidigare liv? Du kan bära på cellminnen ifrån fruktansvärda minnen ifrån krig, tortyr, bli bränd på bål och liknande. Minnet kan vara så smärtsamt att energikroppen åter får en chock och fryser igen när energiskiktet tinar upp. Därför kan man behöva tina flera gånger, på samma fråga, under ett par veckor. Dagliga behandlingar kan vara att rekommendera. (Du kan stödskicka Reiki till klienten mellan behandlingarna vid behov)

Tips för dig som utövare

Blir du kall när du ger Reiki till någon som har ett fryst energiskikt som tinar? Det kan vara en synkronisitetsbehandling där du får behandling i liknande områden som kunden!

Gör så här:

  • Koppla upp dig med ett extra distansskick och ge Reiki till dig under behandlingen
  • Ta hand om dig efteråt, ge Reiki till dig själv. Be kroppen att visa dig vad den läker.
  • Ge kroppen tid att läka. Den kanske behöver både tina och utrensa innan din förlorade själsbit kan komma tillbaka. Ibland tar det några timmar. Andra gånger dagar och veckor. Var extra generös med Reiki under denna tid.

Har du upplevt att Reikienergin varit kall någon gång? Berätta!

Har du varit med om ett trauma?! Ju fortare du tinar upp energisystemet desto bättre! Tro’t eller ej, den Känslomässiga Storstädningen FUNGERAR ÄVEN PÅ trauman. Gör den Guidade Reikin gång på gång, till du blivit avslappnad och varm.

Tips: Vill du ha klarhet varje vecka? Prenumerera på nyhetsbrevet Söndags-Reiki. Länk längre ned på sidan.