Reikiboost

3 * healing på en vecka

Vill du ha ett riktigt energilyft? 3 * healing på en vecka? Medan du bekvämt ligger hemma i sin egen säng? Då är Reikiboosten något för dig!

Reikiboosten har snabbt blivit en favorit! Den skapar lugn, bjuder in nya inspirerande energier och löser upp sådant som fyllt sin funktion. Det är också något mycket speciellt när många personer befinner sig i energier samtidigt. Alla kommer givetvis i kontakt med sitt eget högre jag (det är så Reikienergin verkar, den skapar alltid det mest perfekta helandet för varje person som får Reiki) men energierna blir betydligt kraftfullare!

NYHET – Reikiboost på cellminnen!

I vart och ett av de tre skicken ingår:

* En AngelicReiki-rening
* Fyra chakracentreringar
* Fyra Kundalinikanals-förstärkningar
* Påfyllning av chakrafärgerna; röd, orange, gul, grön, blå, lila och vit
* En aurarening
* Bonusenergi om din energikropp vill ha något speciellt

… Och allt detta sträcker sig genom alla inkarnationer och tidigare liv…

Jag använder mig av behandlingstekniker som du får lära dig i Angelic 1&2 och i Reiki steg 2.

Reikiboosten passar dig som

  • Vill ha mer energi
  • Vill slappna av
  • Vill ha mer inspiration
  • Vill hitta tillbaka till din kreativitet
  • Känner att du sitter fast
  • Vill hitta nya vägar
  • Vill höra din egen vägledning

En trestegsraket

De tre healingskicken fungerar som en trestegsraket som lyfter dig högre och högre, men varje skick är alltid komplett i sig själv.
 
Du får ett SMS innan skicket och efter skicket (därför behöver du ange telefonnummer vid anmälan)

Hur: Du lägger dig och vilar på din favoritplats i ca 30 min. Tillåt dig att ta emot av energierna.

När: Kl 20:00

Måndag 21/9

Onsdag 23/9

Fredag 25/9

ps. Det går att adressera skicket till en tidpunkt som passar dig perfekt! Skriv en kommentar så löser vi det

Pris: 595 kr (ordinarie pris för 3 Reikiskick = 1200 kr)

Du får en faktura på måndag!

Anmäl dig nu!

Senast mån 21a sept kl 17:00

Använd formuläret nedan.

Ps. Scrolla vidare om du vill lära dig mer om cellminnen…

Anmälning Reikiboost – Cellminnen

Du får ett SMS före och efter boosten
Fakturan kommer till denna adress, 10 dagar betalningsvillkor. Kan betalas med swish eller till bg.

Hur fick du ditt goda omdöme?

Har du något som du påverkas av, men du har inte en susning om hur detta har kommit till dig? I så fall kan det vara något du har tagit med dig från tidigare liv. Ung och klok brukar vara ord som kännetecknar själar som återfötts många gånger. Andra gånger kallar vi dem gammal själ…

Men något som det inte pratas lika mycket om är den tyngd som denna klokhet kan komma med. 

Om gott omdöme kommer ifrån dåligt omdöme… Så frågan är… Hur blev du så klok? Hur fick du reda på allt som känns så självklart?  

För tungt för att komma vidare

Det finns en sägen som säger: 

Nu har vi återfötts så många gånger, och är därför fulla av så många tunga cellminnen, att vi helt enkelt inte kommer vidare längre. Vi behöver rena upp tunga cellminnen för att frigöra oss från karma så vi kan bygga upp den nya världen. 

Huruvida detta är sant, eller om detta är det som sker kollektivt just nu, det kan jag inte svara på… Men jag tycker det låter förvånandsvärt rimligt. 

Så denna gång kommer Reikiboosten att sträcka sig bortom tid och rum – för att hjälpa dig på alla nivåer! (även de nivåer du inte visste fanns)

Gamla minnen

Vad är då ett cellminne? Ett cellminne är gamla minnen (vanligtvis ifrån tidigare liv) som vi av olika anledningar burit med oss. Det kan vara minnen av misslyckanden. Rädslor och fobier. Sådant som hindrar oss ifrån att kliva in i vår egen kraft och bli den vi vill vara.

Vissa gånger är cellminnet välkänt, sådant som vi är väl medvetna om.

Andra gånger kan cellminnet ligga dolt, vi ser visserligen effekten av cellminnet, men vi är så van med utfallet att vi inte lägger märke till det. Vi ser inte skogen för alla träd.

Genom att lösa upp cellminnen kan något som varit svårt plötsligt bli lätt. Det är som att frigöra sig ifrån gamla bojor. Eller som att rensa ut familjehemmet ifrån prylar och möbler som inte får hjärtat att sjunga.

OBS! Reiki kan lösa upp det gamla för att skapa nya möjligheter. Men de nya möjligheterna behöver du själv bjuda in, genom din fria vilja. Vill du byta ut en vana mot en annan behöver du träna din hjärna till att föredra den nya vanan. Skapa aktivt det du vill ha mer utav!

Anmäl dig NU till Reikiboost och rening av cellminnen!

Använd formuläret högre upp på denna sida