Vad sägs om 2,5 heldagar i ljuvliga energier? Avslappning utöver det vanliga. Kontakt med änglar och ditt högre jag? Dessutom sitter du i ett reningsbad vilket möjliggör saker som tidigare varit blockerat. Välkommen till Angelic Reiki!

Sidan uppdaterad 2023-12-28

I Angelic Reiki ® arbetar du med Änglarna för att få en av den mest högvibrerande healingen till individer, grupper och planeten. Änglarna är kosmiska krafter, en energi som egentligen inte har en form, men som vi tolkar utifrån vår egen syn på änglar. Genom deras vägledning och Angelic Reiki ® kan vi positivt påverka energisystemet hos en invid eller grupp. Angelic Reiki ® har förmågan att överskrida tid och rum och kan läka spår av det förflutna på cellulär nivå.

Initieringarna i Angelic Reiki ® sker direkt ifrån änglarna (genom meditation) och sätter oss i kontakt med vår egen själsenergi. Angelic Reiki är djupt renande och läker genom fysisk-, känslomässig- och mental nivå, genom tidigare liv & i den genetiska koden. Den löser även upp våra förfäders negativa programmeringar och blockeringar i många olika dimensioner.

Med Angelic Reiki ® får du ett helande som tränga igenom tid och rum.

En Angelic Reiki Workshop är en mycket mäktig upplevelse, vilken leder dig till din andliga väg och ger dig kunskap om dig själv och den healer som du verkligen är.

Grunden till Angelic Reiki är Kevin och Christine Core.  

Länk till den Officiella Svenska Angelic Reiki-sidan

Länk till den Internationella Offentliga Reiki-sidan

Alla kurser hålles i Kroppsbalans utbildningscentra, Kungsgatan 23 i Boden!

Pris

Angelic Reiki 1&2: 4500 kr

Angelic Reiki 3&4: 4700 kr

Angelic Reiki Professionell utövare: 6600 kr (del 1: 4400 kr, del 2: 2200 kr)

Angelic Reiki Master Teacher: 6600 kr

Repetitionspris (om du redan gått kursen oavsett för vilken lärare): 1950 kr.

Garanti: Om du inte är nöjd med kursen får du pengarna tillbaka.

Betalas med swish eller till BG senast kursstart (du får en faktura veckan innan kursen). Går att avbetalas på 2-3-4 tillfällen (tillkommer 45 kr/faktura)

Alla distansskick är Angelic Reiki

Energin i Angelic Reiki är ljuvlig! Den är högvibrerande och går på djupet! Varje gång anmäler dig till Reikiboosten eller beställer ett distanskick får du Angelic Reiki. Du kan även få 3*Angelic Reiki efter din behandling/vägledning för att ta dig själv till en helt ny nivå!

header Angelic Reiki

Lärs ut i fyra (läs fem) steg

Angelic Reiki ® är en av Sveriges tre vanligaste Reikitraditioner. Den är framtagen av Kevin och Christine Core. Angelic Reiki lärs ut i fyra steg: 1&2, 3&4, Professionell utövare (PP) och Master Teacher. Kursplanen är densamma över hela världen.

Kursen är fylld av ljuvliga energier (många kursdeltagare upplever färgspel) och är mycket meditativ i din natur. Behandlingarna spelas in så du kan lyssna på dem hur många gånger du vill.

Angelic Reiki 1&2 ®

Känner du att du sitter fast? Vill du klippa energiband och lösa upp andliga kontrakt som inte längre tjänar dig? Vill du öka din kommunikation med livet och dess osynliga hjälpare? Då är Angelic Reiki något för dig!

Angelic Reiki ® är en av Sveriges tre vanligaste Reikitraditioner. Den är framtagen av Kevin och Christine Core. Angelic Reiki lärs ut i fyra steg: 1&2, 3&4, Professionell utövare (PP) och Master Teacher. På Inner Peace by Känsla kan du gå de första två stegen. Kursplanen är densamma över hela världen.

Kursen är fylld av ljuvliga energier (många kursdeltagare upplever färgspel) och är mycket meditativ i din natur. Behandlingarna spelas in så du kan lyssna på dem hur många gånger du vill.

OBS! Angelic Reiki-kurser sträcker sig över tre dagar. Fredag kl 17-20, lördag kl 09-17 och söndag kl 09-17.

Angelic Reiki hålles alltid i fysisk grupp – max 10 deltagare. 

Innehåll Angelic Reiki 1&2

Ger dig helande händer och gör att du kan skicka helande på distans.

 • Två reningar och initieringar till AngelicReiki 1&2
 • Ärkeänglarnas initiering och välsignelse
 • Förståelse för AngelicReikis natur
 • Principerna hur man renar och tillägnar ett utrymme för helande
 • Sex helandemetoder, inklusive självhelande och distanshelande
 • Fyra behandlingsbyten där du får öva helande på andra kursdeltagare
 • Hur du renar och tonar in kristaller (du får aktivera din egen Angelic-kristall)
 • Lagarna om helande enligt den gudomliga hierarkin från Djwhal Khul

Du får också:

 • En AngelicReiki kristall och ett ljus
 • Den officiella kursmanualen för AngelicReiki
 • Alla behandlingar och initieringar från kursen inspelade, så du kan lyssna på dem hur ofta du vill
 • Det internationella diplomet

Efter kursen kan du:

 • Ge Angelic Reiki-behandling

Angelic Reiki ® 3&4

Förkunskaper: Angelic Reiki 1&2.

Fortsättningskursen för dig som vill:

 • Fortsätta klippa energiband och lösa upp andliga kontakt som inte längre tjänar dig.
 • Öka din kommunikation med livet och dess osynliga hjälpare? Då är Angelic Reiki 3&4 något för dig!

OBS! Angelic Reiki-kurser sträcker sig över tre dagar. Fredag kl 17-20, lördag kl 09-17 och söndag kl 09-17. Angelic Reiki hålles alltid i fysisk grupp – max 10 deltagare.

Upplägget i AngelicReiki 3&4 påminner om det i AngelicReiki 1&2, men energin är helt annorlunda. Kursen hjälper dig vidare i helt nya områden.

Kursen initierar dig till mästerenergin i Angelic Reiki®-systemet. 

Kursinnehåll 3&4

 • Två reningar och initieringar till AngelicReiki 3&4
 • Ärkeänglarnas mästarinitiering
 • Grundande meditation
 • De kosmiska strålarnas meditation
 • Det multidimensionella helandet
 • Helande genom ögonen
 • Helande genom gudomlig närvaro med hjälp av själsgruppen

Du får också:

 • Ett nytt AngelicReiki-ljus
 • Den officiella kursmanualen för AngelicReiki 3&4
 • Alla behandlingar och initieringar från kursen inspelade, så du kan lyssna på dem hur ofta du vill
 • Det internationella diplomet

OBS! Kom ihåg din AngelicReiki-kristall!

Professionell utövare

Syftet med denna workshop är att utrusta dig med en fantastisk energi på ett professionellt sätt. Den handlar framförallt om behandlingssituationen och hur du ger professionella behandlingar.

Förkunskaper: Angelic Reiki 3&4. Det är också fördelaktigt (men inte nödvändigt) att du gett åtminstone 3 stycken Angelic Reiki behandlingar.

Denna workshop är i två delar.

Del 1 fokuserar på den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet. 2 dagar

Del 2 innehåller företagande och hur man driver healingmottagning. 1 dag

Kursplan

Del 1 – 2 dagar

 • Ett renande och en rening från väsen
 • Två initieringar till Angelic Reiki 4 och Nivån 3 och 4, Ärkeänglarnas initiering med den mäktiga Sarim.
 • Två nya helande metoder, ”Helande av den eteriska kroppen” och ”Sfäriskt helande”.
 • Information om de två typerna av helande som används i Angelic Reiki, Magnetiskt- och Radiatoriskt helande.
 • Att arbeta med den kännande kroppen.
 • Återblick om hur man renar och tillägnar ett utrymme, och syftet och meningen med detta i en helandesituation.
 • Att hela in i döden och en förståelse av döden och dödsprocessen.
 • Sjukdomens natur och dess konsekvenser i en helande situation.
 • Helandesessionen:
  • Sekretess
  • Varaktighet
  • Kunskap att kunna lyssna och kommunicera.
  • Feed back

Del 2 – 1 dag

Del 2 täcker de praktiska och andliga frågor som är inblandade i att vara en Professionell Utövare.

Det är inte bara det vardagliga som behöver förstås utan också de esoteriska och andliga principerna som finns bakom var och en av dessa områden.

Här på Inner Peace by Känsla finns ett stort intresse för skapandekrafter och företagande, här får du värdefull information.

Diplom ges av din Master Teacher.

Pris: Del 1: 3 800 kr, del 2: 1 900 kr

Intresserad av Angelic Reiki för eget bruk? Det räcker med 2 dagar och del 1.

Vill du fördjupa dina kunskaper i att ge Angelic Reiki professionellt, eller vill du bli Angelic Reiki Master Teacher och hålla egen undervisning? Då behöver du alla 3 dagar, både del 1 & 2)

Angelic Reiki Master Teacher

Det du behöver för att lära ut Angelic Reiki till andra.


Förkunskaper: AR 1 & 2, AR 3 & 4 och Professionella utövare workshops.

”Detta kommer att hända på det mest perfekta sättet för dig. Kevin och jag rekommenderar att du bara är öppen för det som kommer att uppenbaras för dig. Vi tackar dig för att du är villig att omfamna lärarrollen, och vet att det kommer att föra med sig mycket välsignelser både under ditt liv på jorden och i andra dimensionella riken. Ditt mänskliga medvetande kanske inte helt och fullt förstår den stora service som du gör, men det kommer att ses ”ovanifrån”.” Chrisitne Core

Innehåll:

 • Initiering
 • Meditation med Tree of Lifes ärkeänglar
 • Ärkeängels master initiering
 • Hur man startar som lärare
 • Praktiska råd om workshops
 • Praktisk info och vägledning för att leda en helandepraktik
 • Vägledning om att hålla initieringar, reningar och reningar från väsen
 • Övriga frågor mm

Certifikat ges efter avslutad kurs

Pris: 5 700 kr

Stäng
Med kärlek från Känsla.nu
Copyright © 2024. Alla rättigheter förbehållna.
Stäng