Artiklar för entreprenörer

Att upptäcka är att titta på det som alla andra sett, men uppfatta något som inte blivit sett förut.

Att väcka livsenergin må väl vara en sak. Men vad ska du göra av den?

Jo, livsenergin vill skapa. Den vill skapa det som är unikt för just dig. Den vill att du ska hitta ditt kreativa uttryck och skapa från både hjärta och hjärna.

Civilekonomen och Reikiterapeuten Anna-Sofia är personligt engagerad inom just entreprenörskap. Redan nu kan du få inspiration ifrån de artiklar som ligger ute.

Driva egen Reikimottagning

Fyra gånger per år utkommer artikelserien Driva egen Reikimottagning, vilken är en medlemsförmån för Förenade Reikiförbundets medlemmar.

Du hittar artikelserien när du är inloggad på hemsidan.

Anna-Sofia är redaktör för artikelserien.

För entreprenörer

2019 skrev Anna-Sofia ett antal artiklar för Företagande.se

(Ligger i omvänd kronologisk ordning)

Vill du läsa mer som Anna-Sofia har skrivit?

Mysiga krönikor >

Reiki-blogg >

Bokshop>