Har du hör talas om attraktionslagen? Att du först känner känslan och sedan svarar livet dig. Men var kommer känslan ifrån?

När projektledaren som byggt den första Disneyparken fick frågan om han inte var besviken att Walt Disney inte var där och såg parken färdigställd (Walt Disney dog under byggnadstiden) svarade projektledaren:

”Han såg den hela tiden. Det var han som visade oss den.”

Denna fantastiska historia är berättad av Malcolm Gladwell och den visar oss något som är oerhört värdefullt. Något som egentligen är självklart, men som vi inte tänker på.

Walt Disney hade en inre bild, en dröm, som han ville förverkliga. Han såg bilden först och skapade därefter.

Tror du att det handlar om något som Walt Disney medvetet valt? Eller tror du att denna dröm smög sig in i Walt Disneys medvetande och var så tilltalande att Walt Disney inte kunde göra något annat än att följa den?

Ett besök i drömtiden

Det var schamanen Jörgen I Ericsson som berättade för mig om drömtiden. Det sägs att det finns en plats mellan dimensionerna där allting som någonsin existerat, eller kommer att existera, redan finns. Denna plats kallar de australienska aboriginerna för drömtiden. Schamanen går in i trance för att resa till drömtiden och få tillgång till de drömmar som ska bygga samhället.

Är det detta som Walt Disney gjorde? Även om han kanske inte var medveten om att det var det han gjorde. För drömtiden kommer också till oss…

Drömtiden kommer till oss

Vi behöver inte gå in i trance för att uppleva drömtiden. Drömtiden kommer regelbundet till oss på jorden. Detta sker när speciella drömmar är redo för att födas. Det handlar om kollektiva energier som lägger sig runt hela jordklotet – tillgängliga för alla. Du har säkert hört talas om att glödlampan uppfanns av flera personer, oberoende av varandra, vid samma tidpunkt. Slump säger vissa. Det finns en rationell koppling säger andra. Själv tycker jag att sägen om drömtiden ger en förklaring till de olika skiften som samhället gått igenom. Sedan kan man förstås sätta olika benämningar på dem.

Vi tar emot energierna

Men även om energin är tillgänglig för alla är det ändå bara vissa som tar emot den. De personer som har energier inom sig vilka gör att de matchar den kollektiva energin är också de personer som känner av energin, blir entusiasmerade utav den och känner sig kallade.

Jag känner exempelvis glädje och iver inför den utmaning vi står inför just nu där de gamla strukturerna rasar så att världen kan vändas rätt igen. Jag är övertygad om att människor som är i harmoni med sig själv, sitt högre jag och har kontakt med drömtiden kan använda sin kreativitet för att bygga ett hållbart samhälle. Mitt hjärta sjunger av glädje varje gång någon hittar till Reikin – och tillbaka till sig själv.

… eller så tar vi inte emot

Det finns många kollektiva energier som finns runt oss, men som vi inte märker av överhuvudtaget. Jag kan säga åtminstone en som jag garanterat inte får kontakt med.

Jag är tekniskt ointresserad, vilket gör att jag är oinsatt i teknikens olika vibrationer. Även om jag befann mig i energivibrationen av en glödlampa en hel vecka i sträck skulle jag inte få upp någon inre bild av en glödlampa. Jag kan till och med stå i en affär, mitt bland glödlamporna, och inte få en enda kreativ idé kring glödlampor.

Detta är anledningen till att de flesta av oss inte märker av de kollektiva energier som drömtiden skickar ut till jorden. Vi har inte receptorer för dem. Energin är där, men den passerar oss obemärkt.

Vilka drömmar kommer till dig?

När du drömmer samma dröm som drömtiden

Så vem är det egentligen som drömmer dina drömmar?

Det är förstås du, eftersom du har dem och din unika erfarenhet gör att du kan drömma just de drömmarna.

Men varifrån kommer energin som du inspireras av?  

En spännande tanke, eller hur? Vad är det egentligen som är grunden till attraktionslagen?

Har du gjort en önsketavla för året 2020? Om inte får då inspiration här!

Kom ihåg att prenumerera på söndagsbloggen!

Skriven-av-AnnaSofia-2019