”Tänk om jag hade vetat om det här” brukar en hel del av mina kunder säga, speciellt när de är på Reikikurs. ”Så mycket jag hade sluppit då.”

Och visst är det sant. Om vi hade uppbådat ork att ta i tu med det direkt när det uppstod då hade vi troligen inte haft följdproblemen nu. Men ibland behöver vi tappa något för att förstå vad vi har (haft). Och när vi kämpat för att få tillbaka det, då uppskattar vi det mer än någonting annat i hela världen.

Vi vill alltid ha mer

Det ligger i människans skapande natur att alltid se möjligheter. Det gör att längtan alltid vaknar i oss när vi skymtar något som vi vill ha. Vår skapande natur gör att vi tror att gräset är grönare på andra sidan. Vårt inre seende gör att vi till och med kan se visioner av sådant som inte ens finns, än. Det finns (speciellt i de personer som har mycket luft och eld i sitt system) ett driv som gör att vi med lätthet kan släppa taget om det vi redan har, så att vi inte är tyngda av nuläget utan är fria att följa våra drömmar.  

Gräset är grönare på andra sidan

Naturen vill alltid minska energin

Om detta hänger ihop med naturens lag om entropi kan vi endast spekulera, men det är troligt. I naturen finns nämligen en rytm som skulle bokstavligt har namnet Lagen om sönderfallande. I samma stund som vi slutar ge något energi börjar det falla sönder. Och om det finns möjlighet att sänka sin energimängd, då gör naturen det. Det är därför som en sten faller nedåt (från ett tillstånd av högre lägesenergi till ett med lägre lägesenergi), och anledningen varför en kopp kaffe svalnar (den släpper taget om värmeenergin).

Vår kropp är inget undantag. Den naturliga kraften vill alltid försätta oss i ett sämre tillstånd än det vi redan har. Om vi vill hålla vårt energiläge, eller till och med höja det, behöver vi konstant tillsätta mer mängd energi. Exakt samma fenomen som att vi behöver förvara kaffet i termos eller ställa det på värmeplatta för att hålla det varmt. Och förklaringen på varför motion är en färskvara.

Varmt kaffe kallnar

Det finns en sak till, förutom vår förmåga att se möjligheter och naturens lag om sönderfallande, som förklarar varför vi behöver tappa det som är viktigast för oss för att se vad vi hade. Och det är den självklarhet som ligger runt det friska och det som känns rätt.

När det är rätt känns det inte

När något känns fel, då skaver det. Alla märker är något skaver. Men när allt går bra, då känns det inte. I samma stund som det behagliga klicket uppstår då något läggs på plats, då upphör det också att påkalla uppmärksamhet. Därför lägger vi inte märke till när något går bra, vi ser bara det som fortfarande skaver. Och eftersom vi är skapande människor kommer vi ALLTID att ha något som skaver. Det ligger i vår natur att alltid vilja ha mer!

När det är rätt, då känns det inte

Men hur gör man då för att få lugn i kroppen och hejda det där drivet? Det finns faktiskt bara ETT SÄTT. Och det är, tro det eller ej, samma sätt OAVSETT om det handlar vi ska korka igen vår impuls att alltid vilja ha mer, eller om vi vill börja uppmärksamma det vi redan har – och som vi uppskattar.

Tacksamhet

Tacksamhet är den nyckel som förändrar allt. När vi ser vad vi har korkar vi igen vårt bottenlösa behov av att vilja ha. Tacksamheten förstärker också det vi är tacksamma över. Genom att se vad vi redan har, och uppskattar, kommer attraktionslagen att ge oss mer av det vi är tacksamma över.

Tacksamheten förändrar allt!

Att vi ibland behöver tappa det som är viktigast för oss, för att kunna förstå hur viktigt, självklart och värdefullt det verkligen var.

I den andliga världen pratar man ofta om hur smärta och sjukdom lägger sig i de fysiska områden som representerar de delar där vi begränsar oss själva.

Om vi har inte vågar gå framåt, fastän vår intuition säger oss att vi borde det, kan vi bryta foten för att verkligen upptäcka hur begränsade vi är. Det vi längtar efter är lösningen, inte bara för sjukdomstillståndet utan även för våra andliga utveckling, nämligen att kunna röra sig fritt igen.

Har du någon gång tappat något som varit viktigt och värdefullt för dig? Har det stärkt din längtan efter att få det tillbaka?

När vi knäckt den här koden, först då kan miraklerna komma! Det är märkligt att vi måste vi tappa det vi har för att börja uppskatta det vi hade. Det är lika bra att börja uppskatta det vi har redan nu på en gång!

Skriven av AnnaSofia