Min första kontakt med energier var inte med helande energier. Det var med energier i rum. Det var en bok (förstås) vilken var häpnadsväckande. I den stod det inte bara att energier från gräl och sorg kan lägga sig i hemmets väggar, detta var ett självklart faktum.

Men där stod också något som väckte en djup längtan. Om detta var sant, så skulle det kunna finnas ett utrymme även för mig. Då skulle jag slippa huka mig i alla rum som jag klev in i.  Boken var Skapa harmoni i ditt liv och var skriven av Karen Kingston. Det man kunde göra var att höja energin i ett rum. Gjorde man detta skulle låga frekvenser automatiskt falla bort.

Någon månad senare kom jag i kontakt med Reiki. Jag läste ett par böcker om Reiki och healing. Mellan raderna kunde jag se att de beskrev exakt samma sak som Feng Shui-boken, fast i helt andra ord. Hurra! Man kan inte bara lyfta energierna i rum. Man kan göra det i människor också! Det fungerar på samma sätt!

Det är alltid tryggt att höja energin

När man arbetar på energiplan så vill man inte sudda ut minnen. De mest inbjudande och kärleksfulla hemmen är fulla av minnen. Men kärleksfulla minnen. På samma sätt vill man bära med sig sin erfarenhet, men man behöver ju inte minnas exakt hur jobbigt det var att förvärva dem. Man behöver ju inte minnas hur det kändes att vara förkyld, när man blivit frisk.

”Det är fullständigt tryggt att höja energin” berättade Karen Kingston i Skapa harmoni i ditt liv. Det är omöjligt att ta bort de kärleksfulla minnena. Det enda som försvinner när man arbetar på energiplan är de tunga och jobbiga minnena.

De olika vibrationsnivåerna

I den omvända pyramiden nedan kan du se de olika vibrationsnivåerna. Du ser att kärleksfulla energier är beskrivna från mitten och uppåt, och negativa energier är beskrivna från mitten och nedåt. Du behöver inte memorera hela spektret, det räcker med att du förstår andemeningen av den.

Bild på de olika vibrationsnivåerna
Alla känslor har en vibration. När man höjer vibrationen faller de lägre vibrationerna bort.

Ljus fördriver mörkret

Allting har en energi. Skam har en låg energi. Upplysning har en extremt hög vibration. När man höjer vibrationen försvinner den lägre energin av sig själv. När en hög och en låg energi möts vinner alltid den höga energin. Ljus fördriver alltid mörkret, såsom en lampa tar bort mörkret. Om man, av någon anledning, vill ha kvar mörkret måste man kalla tillbaka det genom att tänka på det och känna det. På samma sätt som man måste släcka lampan för att ljuset ska försvinna, eller öka mängden mörker.

Sorgens fem faser – Kübler-Ross-modellen

Ska vi ta ett exempel så att du får förståelse för de olika energinivåerna? Sorgens fem faser är en förklaringsmodell som berättar om den rad känslomässiga stadier som en person går igenom när hen drabbas av ett dödsbesked (eller andra svåra besked, som skilsmässa.)

  1. Den första fasen är Förnekelse. En medveten eller omedveten vägran att acceptera verkligheten och fakta. Förnekelse är ungefär samma sak som apati, vilket har en extremt låg vibration.
  2. Den andra fasen är ilska. Det är vanligen stark vrede som bryter den förlamande känslan av chock och den starka försvarsmekanismen förnekelse. Ilska har en betydligt högre energinivå än förnekelse, vilket gör att de lägre energinivåerna försvinner.
  3. Den tredje fasen är en mental bearbetning inför acceptansen. Förhandling heter den tredje fasen. Individen köpslår om huruvida den på något sätt kan skjuta upp eller fördröja det oundvikliga. Psykologiskt säger individen: “Jag förstår att jag kommer att dö, men om jag bara kunde göra något för att köpa mig mer tid…
  4. Vid den fjärde fasen kommer den känslosamma och energimässiga bearbetningen inför acceptansen. Det är nu som den gamla bilden över hur det skulle var suddas ut, och ersätts med de nya verkligheten. Under denna fas kan man stundtals kastas både upp och ned i vibrationsnivå, och åter gå igenom känslor som ilska, sorg, smärta. Kroppen behöver tid att ta in den svårsmälta informationen. Fasen kallas depression.
  5. Den femte fasen är acceptans. “Hur ska jag och mina närmaste hantera detta?” “Vad behöver jag göra rent praktiskt?”

Alla faser har sitt värdefulla syfte, och den här modellen är värdefull för alla personer som någon gång kommer att behöva hantera något jobbigt. Eller som har någon i sin närhet som hanterar något jobbigt.

Visst är det intressant att se hur de olika faserna rör sig genom olika energinivåer?! Hur energin först höjs, och sedan bearbetas.

Vad kan du göra?

Vad du kan göra för en person som befinner sig i något av dessa tillstånd? Lyssna. Ge Reiki. Ge alltid Reiki. Var inte orolig om du inte vet vad du ska säga. Ofta behöver du inte säga någonting alls.

Vatten som renar

Reiki – det ultimata diskmedlet

När du ger eller skickar Reiki tillför du högfrekvent energi. Denna högfrekventa energi löser upp tung energi som ilska, smärta, besvikelse och sorg. Det fungerar ungefär som diskmedel. När du droppar diskmedel över disken löser diskmedlet upp fett och förhårdnader. Det blir både bättre slutresultat och går lättare om du använder diskmedel.

När du tillför Reikienergi löser Reikienergin upp det ingrodda och smutsiga för att den kärlek som finns ska kunna komma till sin rätt. Detta är ”allt” som Reiki gör. Reikienergin återställer de du skickar Reiki till med sitt högsta jag, så att det som ändå ska hända kan hända. Så att kärleken och omsorgen ska kunna komma till sin rätt. Reiki gör att det som redan ska ske kommer att ske med lätthet, helt utan ansträngning.

Reikienergin löser upp missförstånd, besvikelser, förhoppningar, ilska och frustration, och ersätter dem med kärlek, omsorg, glädje och respekt. Reiki är kärleksenergin som löser upp ältande tankar, stress och dåligt samvete. Ju mer du tillsätter Reikienergi i en sorgebearbetning, desto snabbare går det att uppleva acceptans.

Fem mirakulösa lösningar som kan komma genom Reiki

  • Det ständigt pågående grälet upphör, plötsligt är det lätt att komma överens.
  • Du ser situationen ifrån ett högre perspektiv och upptäcker att sakfrågan egentligen är en annan. När du åtgärdar försvinner också problemet.
  • Något nytt och vitaliserande kommer in på spelplanen. En ny person. Ett nytt jobb. Ett nytt hem.
  • Det går snabbare att bearbeta det som hänt, så det går snabbare att komma till acceptans.
  • Plötsligt är det avslappnat och njutningsfullt att komma hem

Har du varit med om att Reikin löser upp något? Berätta!

Och kom ihåg att prenumerera på söndagsbloggen!

Skriven-av-AnnaSofia-2019