Reiki

EN FANTASTISK

avslappningsteknik som erbjuder en genväg till det djupavslappnande tillståndet. Den högfrekventa kärleksenergin hjälper dig att landa i dig själv, så att du får tillgång till din egen kunskap. När du är avslappnad och närvarande blir du mer kreativ, har lättare att prioritera, blir mer observant och är ofta skickligare på att kommunicera med din omgivning.

slappna av med Reiki

Oj så skönt! Att jag kunde bli så avslappnad?!
Ny kund på behandlingsbritsen


Lär dig Reiki

Reiki är en behandlingsteknik som alla kan lära sig. Grunden är egenbehandling. När du lärt dig Reiki (blivit initierad) kan du ge dig hur mycket Reiki som du vill!

Reiki är en perfekt avslappningsteknik. Den förgyller dessutom det djupavslappnade tillståndet genom att fylla dig med mer mängd livsenergi. Energin ger din kropp mer kraft att läka sig själv. När du inte längre har något mer som behöver läka, går energin till att förverkliga dig själv.

Reiki dessutom fantastisk som första-hjälpen vid skador och sår. I USA har man upptäckt att Reiki före och efter planerad operation ger mindre komplikationer och snabbare läkning. I England använder man Reiki för att stärka kroppen under krävande behandlingar. För husbruk läker Reiki enklare brännskador, sår, mildrar huvudvärk och får bort magont. Bland annat… När du börjar använda Reikin upptäcker du hur mångfacetterad den är.

LÄS MER utbildningar >

Vad Reiki är bra för

Mer mängd livsenergi

Reiki fyller dig med mer mängd livsenergi. Den består av ren, villkorslös livskraft och kärlek. Själva ordet Reiki betyder just Rei = universiell och Ki = livsenergi.

Vi Reikiutövare säger att vi ger Reiki, men vi är endast en kanal genom vilken Reikienergi kan flöda. I praktiken är det du som mottagare som bestämmer hur mycket Reikienergi du vill ta emot. Behöver du mycket energi, då kommer du att få mycket Reikienergi.

Du lär dig Reiki i tre steg. Reiki steg 1 (Helande händer), Reiki steg 2 (DistansReiki) och Reikimaster (Du blir mästare i ditt eget liv). På Inner Peace kan du även lära dig AngelicReiki® 1-2 och 3-4. Läs mer här

Mina händer blev brännheta
i samma stund som jag blev in i rummet
Det visade sig att min kollega hade huvudvärk.

Reikiutövare

Boka Reikibehandling

Ett verktyg för helande och personlig utveckling

På Inner Peace by Känsla använder vi Reiki som ett verktyg både för helande och för personlig utveckling.

Tillvägagångssättet är alltid detsamma. Liksom nycklarna. Det handlar alltid om avslappning och högfrekvent livsenergi, oavsett om du har mycket eller lite inom dig som behöver helas.

Däremot fungerar Reikienergin olika beroende var vi är i vår personliga utveckling, var andliga skador ligger och hur mycket vi har inom oss som behöver helas.

Reiki hjälper dig att helas och utvecklas

Individuellt anpassad

Har du mycket i dig som behöver helas, då kommer din kropp använda den ökade mängden livsenergi för att helas.

När du läkt kommer Reikienergin att hjälpa dig att förverkliga dig själv så att du kan leva som ditt högsta jag.

Boka Reikibehandling

Reiki har en egen intelligens
som alltid skapar
det mest perfekta helandet
för dig
just nu

Helande på orsaksnivå

Historien har en tendens att återupprepa sig till vi förstått orsak och verkan, och löst problem på orsaksnivå. Reiki löser problem på orsaksnivå. Reikienergin är inte rädd för symtom. Tvärt om. Om det hjälper oss att förstå kan Reikienergin till och med förstärka symtomen, så att vi ska ta dem på allvar och våga läkas.

Läkande sker först när förutsättningarna är perfekta. Helande är faktiskt ganska krävande, och vi behöver vara i tillräckligt god form för att orka läkas. Fram till dess fyller Reikienergin dig med kraft, energi och insikter.


Reikienergin:

  • Hjälper dig att landa i dig själv
  • Fyller dig med mer mängd livsenergi
  • Leder dig till de personer som kan hjälpa dig att förstå problemet (så du själv kan hitta lösningen)
  • Ger dig de insikter som du behöver

Helande sker i en speciell ordning. Om du lyssnar på din kropp och den vägledning som kommer till dig så uppräcker du hur det du behöver också kommer till dig.

Men skulle du vilja höra vilken ordning som vi föreslår när du har mycket inom dig som behöver helas kan du läsa här:

LÄS MER Rekommentation >

INSPIRERAS i Reikibloggen >

När eleven är redo
kommer läraren

Ett högre energiläge

Reikienergin består av högfrekvent energi. När vi tillsätter energi av en högre frekvens kommer energi av lägre frekvens naturligt att falla bort. På Reiki steg 2 och under Reikimastern använder vi oss av detta faktum. Genom att höja vibrationen återställer vi det vi riktar vår energi till sitt eget högre jag, samtidigt som hämmande energier släpper taget. Att vi behöver höja vår energivibration för att kunna lösa problem på orsaksnivå är inga nyheter. Det var något som Alberg Einstein både visste och berättade.

Hur kärlek tar bort smärta

När vi helas är det viktigt att omge oss av mjuka energier, som kärlek. Kärlek är en förutsättning för att vi ska kunna öppna upp vårt inre, och när vi helas är det kärleken som tar smärtans plats. Utan kärlek kan inget helande ske.

I naturen blir det aldrig tomt. Naturen skapar inga tomrum. Om något försvinner kommer naturen per automatik att ersätta det borttagna med något nytt. Om du exempelvis flyttar din tekopp från bordet kommer platsen där tekoppen stod inte att bli tom. Luften kommer att ta tillbaka platsen.

Vår kropp är naturlig, och den fungerar enligt samma lagar som naturen. Kroppen kan inte heller ta bort något utan att ersätta det med något annat.

När vi släpper taget om ett smärtfyllt minne kommer något nytt att ta minnets plats. När vi vistas i kärlek kommer kärlek att ta smärtans plats. Reiki består av högfrekvent, villkorslös kärlek.

Kärleken "puttar ut" smärtan för att ta dess plats.
Kärleken “puttar ut” smärtan för att ta dess plats.

Problem kan inte lösas på den medvetandenivå som de uppstod på
Albert Einstein