Reiki-initiering

Gör att Reiki blir Reiki

Vad är en Reiki-initiering? Jo, initieringen är det som gör Reiki till Reiki. Initieringen är den grej som gör hela skillnaden.

Person som får Reiki

Huvudsyftet med en kurs är att få en initiering

När du går en kurs får du en Reiki-initiering. Det är egentligen den som är hela grejen. När du fått initieringen är du klar! Du har fått egen helande händer. Du kan gå hem och ge behandling till dig själv och de du tycker om. Allt det andra som kursen innehåller: information om hur helande fungerar och hur du rent praktiskt utför helandet – det kan du mer eller mindre lära dig på egen hand. Men själva initieringen, den behöver du hjälp att få dit.

Initieringen gjorde hela skillnaden

När Reikin började spridas för världen på 1980 – talet (efter den västerländska Reikimodern Hawayo Takatas död) förändrades hela healingssfären. Helande händer har alltid funnits, och kommer alltid att finnas. Handpåläggning är en naturligt del av vårt eget läkande. Men när man upptäckte den vilken skillnad som Reiki innebar fullständigt revolutionerades helandevärlden. Skillnaden är ungefär som att surfa med modem gentemot att ha bredbandsuppkoppling. Idag består nästan alla healingtraditioner av någon slags initiering.

Vad är en Reiki-initiering?

Vad gör initieringen?

Reiki-initieringen har flera funktioner

  • Återställer kroppens naturliga energiflöde. Vi är skapt för att leva i energimässigt överflöd. Initierigen återställer det naturliga energiflödet och skapar en energikanal genom vilken ren livsenergi flödar 24 timmar om dygnet.
  • Ger egna helande händer. Initieringen ger oss egna helande händer, som vi kan använda på oss själv eller till andra.
  • Skapar kanal endast för Reikienergi. Den energikanal som läggs in i energisystemet är till endast för Reikienergi. Det är alltid fullständigt ren energi som flödar genom denna kanal. Har du huvudvärk och ger Reiki får du ren energi som är opåverkad av huvudvärken.
  • Höjer kroppens vibration. När du får en initiering kommer hela din kropps energi att höjas, vilket gör att energier som har en lägre vibration faller bort. Detta skapar ett varaktigt helande, men ger också utrensningar under tiden som vibrationen höjs.
Reiki-initieringen återställer kroppens naturliga energiflöde. Den bygger in en energikanal vilken ren livsenergi flödar genom 24 timmar om dygnet.
Bild från: Hur kärlek tar bort smärta.

Vad gör den inte?

  • Skapar inte ett upplyst sinne. Initieringen höjer vår vibration, men den skapar inte upplysning per automatik. Du behöver fortfarande arbeta för din egen personliga utveckling, även om du har Reiki.
  • För inte in något främmande. Reikienergin består av ren livsenergi, vilken verkar genom din kropps egna självläkande krafter. När din energi höjs förändras den tidigare attraktionskraften vilket gör att du attraherar andra saker än tidigare – men dessa saker fanns inom dig redan från början! Höjningen på energiplan gör dig mer uppmärksam på saker som alltid funnits där, och som alltid har påverkat dig – men som du kanske varit omedveten om.
  • Jobbar inte med din egen energi. När du ger Reiki går energin från Reikikanalerna – det är inte din energi som du ger! Detta gör att du själv får energi när du ger Reiki. Du blir inte trött (men du blir avslappnad)

Vad händer i de olika stegen?

Alla Reikikurser innehåller en initiering

Alla Reikikurser innehåller en initiering. Det är denna initiering som gör Reiki till Reiki.

  • Steg 1 lägger in en energikanal
  • Steg 2 breddar energikanalen fyra gånger
  • Reikimastern breddar energikanalen tio gånger!

Initieringen lägger in och breddar Reikikanalen. Men det är din användning av Reikienergin som påverkar hur mycket energi som flödar i kanalen.

Ju mer du använder Reikin, desto mer får du utav den

Det finns Steg 1:or som använder energin så flitigt att de har energi i händerna motsvarande en master.

Det finns också mastrar som använder energin så lite att energimängden är mindre än för en steg 1:a.

Det går att få initiering flera gånger för att “blåsa ur” energibanorna och få igång energin igen.

När du längtar är du redo

En Reiki-initiering i rätt läge av ditt liv kan ge dig raketfart framåt och påskynda utvecklings som annars hade tagit flera år. När timingen är rätt känner du det i hela kroppen! Du längtar så mycket att det nästan värker i kroppen. Gå bara Reiki-kurs när du känner denna intensiva längtan. Om du bara vill testa passar en behandling mycket bättre.

Jag vill gå kurs!

Jag vill lära mig mer!

Jag vill boka behandling!

Jag vill lära mig att själv göra initieringen! – Välkommen till Reikimastern. I den får du lära dig att göra initieringen.

Livets våg