Om

Anna-Sofia säger hej
Foto: Daniel Holmgren cre8

Grundaren Anna-Sofia

Vill du uppleva glädje , utveckla din intuition och kliva in i livets flöde? Då har du kommit rätt!

Jag är en livsbejakande, nyfiken Reikiterapeut (en slags mix mellan meditationshållare, personlig coach och psykoanalytiker). Jag hjälper människor att följa sin inre längtan och förverkliga sig själv.

Att helas (vilket är en av Reikienergins effekter) handlar om att lösa upp blockeringar, smärtor och inre tomhet för att ersätta dem med kärleksfulla energier och mindset som möjliggör att att vi lyckas (det är här coachningen, undervisningen och djupdykningen i det undermedvetna kommer in).

I grunden är jag en inkännande naturvetare med en universitetsexamen i ekonomistyrning.
Anna-Sofia berättar:

Reikin var helt oväntad

Jag är en inkännande person, men jag skulle inte riktigt beskriva mig som ett andligt barn. Jag levde “som alla andra” och gjorde “vad alla andra gjorde” Samtidigt längtade jag efter något djupt, innerligt som var genomsyrat av kärlek, något jag trodde andra hade men inte jag. Dessutom var jag lite nyfiken på det här med att spå framtiden, men vem är inte det liksom?

Min första kontakt med helandetekniken Reiki var genom en bok. Jag var 24 år gammal och skulle ta civilekonomexamen en månad senare. Medan jag läste reste sig varenda hårstrå på mina armar. Instinktivt visste jag att jag hittat det jag alltid letat efter.

Jag har alltid varit intresserad av psykologi och personlig utveckling, dessutom har jag en naturvetenskaplig bas. Men energiperspektivet tog det hela till en ny dimension. Möjligheten att höja upp vibrationen så att jobbiga känslor “föll bort” var så tilltalande att jag trodde jag kommit till paradiset. Och begreppet helande på orsaksnivå var enormt attraktivt. När min första Reikilärare frågade mig varför jag valt att gå kursen sa jag:

“Jag vill ha tillbaka glittret i mina ögon.”

Eftersom jag hade en utbildning inom ekonomistyrning, och hade en företagsmentor genom min chef, låg företagandet nära till hands. Jag började skriva affärsplanen innan jag gått den första Reikiutbildningen, eller överhuvudtaget tagit emot någon behandling. Jag bara visste att jag hade hittat rätt. I Reikin fanns något som jag alltid längtat efter.

När du kan det blir det roligt

Den entreprenör som har haft i särklass störst inflytande på mig var min första chef. Min första dag på mitt första jobb efter gymnasiet lärde jag mig två mindset som blivit mina ledstjärnor. Hon sa:

  1. Jag säljer enbart sådant jag står för till 110%! Även om det finns en efterfrågan tänker jag bara tillhandahålla sådant som jag är stolt över att sälja.
  2. Du måste kunna ditt arbete utan och innan! Om du inte kan det fullt ut, så kommer du inte heller att tycka att det är roligt.

Läs mer om Anna-Sofia och varför verksamheten är utformad som den är! Scrolla!

Reiki, entreprenörskap och GRIT

Här på Inner Peace by Känsla kan får du lära dig hur helande och skapandekrafterna verkligen fungerar! Reiki är grunden, för den höjer energin och gör allting gladare, kärleksfullare, tydligare och lättare. Det finns massor av entreprenörskap och GRIT. Mycket kommer ifrån zenbuddism. Och du hittar även en del schamanism och klassisk psykologi. Jag är också en av de som arbetar för Reiki i Sverige. Sitter som Vice ordförande i Förenade Reikiförbundet i Sverige. Och skriver företagarartiklar på Företagande.se

KONTAKT >

LÄS BLOGGEN >

Inne Peace by Känsla

INNER PEACE by KÄNSLA förverkligades i januari 2019. Den huvudsakliga verksamheten är Reiki, Reikiutbildningar och andlig utveckling. Då Anna-Sofia älskar att skriva har det även uppkommit en och annan bok. Hur kärlek tar bort smärta kom 2015 och används idag som kurslitteratur i Reiki.

Verksamheten har dock sina rötter i sin företrädare. Känsla – ditt välbefinnande grundades 2005 och har under många år varit Anna-Sofias plattform för helande. Framförallt hennes eget. Det är klart att man attraheras av tekniker som man behöver för egen del. Allt annat vore ju ologiskt.

Namn och logga

NAMNET Inner Peace by Känsla kommer ifrån Inner Peace, som är vägen, målet och förutsättningen. by Känsla, eftersom det är via våra känslor vi skapar vår attraktionskraft och kommunicerar med livet.

Känsla.nu påminner oss om att det är vår vibration just nu som formar vårt livsöde.

Loggan beskriver vägen in till inre stillheten, alltså vägen in till hjärtat. När vi är avslappnade och i stillhet har vi tillgång till vår egen intuition och hör vårt eget hjärtas röst. Att leva i sitt hjärta är en viktig nyckel. När vi följer vårt hjärta och lever i vår egen sanning bildas vitaliserande elixir som stärker vårt välmående.

Akvarellen i logan visar oss mjukheten och skönheten i livet. Och påminner oss att alla människor är unika. Alla är lika viktiga. Alla är lika fantastiska. Alla är våra läromästare, på livets väg.

Och vågen då? Den är till för att påminna oss om livets flöde. Vi använder Reiki och andlig vägledning som ett sätt att komma in i flödet och uppleva flyt. Så att vi kan leva livet full ut. Följa vår passion. I harmoni. I glädje. Lycka är inte att må sitt mål. Lycka är att vara på väg.

Vägen till hjärtat

Kunskapen gav grunden, klienterna visade hur det verkligen var!

När jag började med Reiki år 2005 gav jag behandlingar på dagarna och läste andliga böcker på kvällarna. Jag ville lära mig precis allt som gick att lära sig. Efter ett par år och några hundratals böcker inom andlighet och alternativa behandlingar började det bli riktigt intressant. Vid det här laget hade nämligen min intuition börjat vakna. (Det sker för alla som befinner sig i helande energier tillräckligt mycket för att bli energivältränad). Jag kunde alltmer se vad som hände i klienternas kroppar.

Teorin hjälpte mig att förstå vad klienternas kroppar ville visa mig. Bland annat är cellandningen den bästa förklaringsmodell som finns när det handlar om att förstå hur vi påverkas av vår omgivning. Och den ekonomiska livscykelkurvan är fantastisk för att visa hur förutsättningarna förändras beroende hur långt vi kommit i skapandeprocessen.

Fullständig avslappning krävs för att skapa kraft

När vi lever i vårt sanna jag använder vi de gåvor och talanger, som är medfödda. När vi tar vara på det som är “vi” och förverkligar oss själva lever vi i kontakt med vårt högre jag.

Min personliga favorit i helandet olika moment är slutfasen. När vi förälskar oss i våra egna gener. Detta sker när vi lärt oss att förvalta de gåvor som vi fått med oss.

Själv ser jag mig som en lärarsjäl som ser mönster och sammanhang, och berättar om dem till andra. Men det råkar det förstås vara så att både mina farföräldrar och morföräldrar vara just… entreprenörer! Så det är kanske inte så konstigt att jag hamnat där jag hamnat?!

Den perfekta mixen

För mig är naturvetenskapen, ekonomin och andligheten den perfekta mixen. När vi lär oss att observera naturkrafterna (det naturliga flödet, det som alltid är) och använder dessa medvetet (med våra skapandekrafter) så har vi tillgång till får fullständiga skapandekraft!

Problem kan inte lösas på den samma medvetandenivå som de uppstod på

BOKA BEHANDLING >

Livet vågor