När jag växte upp levde jag i panik över världens utveckling. Redan på 1990-talet hade förfallet börjat. Miljöförstöringen var påtaglig, skolans utveckling hade börjat gå åt fel håll och utbrändheten började bli ett faktum. Sedan följde ytterligare tjugo-tjugofem år av gradvis försämring. Jag kan mycket väl förstå Gretas frustration när hon grät och anklagade politikerna för att ha förstört hennes liv.

Men så kom jag i kontakt med Masaru Emoto. Denna man hade uppfunnit en teknik för att fotografera vattenkristaller. Han upptäckte att kristallerna såg olika ut beroende av vilka ord som vattnet hade laddats med.

Om han klistrade en etikett med ett ord runt en flaska med vatten, och sedan tog ett fotografi såg vattenkristallerna olika ut beroende av vilket ord som hade stått på flaskan. Kärleksfulla ord blev vackra snöflingor. När hårda ord användes blev det bara kaos.

Vattenkristaller som påverkats av olika ord

Bönen renade sjön

I Masaru Emotos bok Budskap från vatten beskriver han ett experiment. Den 25:e juli 1999 bad han och omkring 350 personer för vattnet i Biwa-sjön. Affirmationen de använde var: ”Universums oändliga kraft smälte samman, antog fast form och skapade en värld i verklig harmoni.”

Då här skrev de i en tidning från Kyoto det året:

Ett mystiskt fenomen har uppstått vid Biwa-sjön i år. Normalt har vi vid den här tiden häftig ökning i mängden främmande alger som dödar de inhemska algerna på grund av dioxin. Detta ger vanligtvis upphov till dålig lukt, och varje år får berörda myndigheter över trehundra samtal med klagomål från människor som bor runt sjön. I år har däremot ingen dålig lukt uppstått, och ingen har heller ringt och klagat. Även om fenomenet är mycket välkommet är det ingen som förstår det. De berörda myndigheterna försöker fastställa vad som orsakat förändringen.

Vår kärleksfulla intention kan rena vatten

Vad innebär Masarus experiment? Det är faktiskt så storartat att mitt hopp kom tillbaka. Vi kan, genom en kärleksfull intention, rena och återställa vatten. Det innebär att vi kan återställa i världshaven till sin forna kapacitet genom att gå samman och känna kärlek för vattnet. Att vi förstört det är fruktansvärt. Men det är inte bortom all räddning. Tvärt om. Vi kan vända den negativa spiralen och läka ut det som behöver läka ut.

Jag ser det med helande hela tiden. I situationer som ser helt hopplösa ut bjuder Reikienergin in magiska lösningar, vilka dessutom skapar win-win för alla inblandade. (Reikienergin är kärlek i sin renaste form, när vi skickar Reiki skickar vi kärlek).

Människor som håller händer
När vi kollektivt känner kärlek – då sker mirakel!

Vi kan vända världen rätt igen

Jag är positiv därför att jag VET att vi KAN VÄNDA den negativa utvecklingen i en blixtsnabb kovändning och därefter LÄKA det vi ställt till med! Vi ser det redan nu i Venedig. Nu när staden är i karantän och alla turistbåtar står stilla har det grumliga vattnet plötsligt blivit klart. Nu simmar delfiner mitt i staden!  

Det finns hundratusentals Reikiutövare över hela världen och tusentals andra ljusbärare. När vi kollektivt fokuserar på kärlek kan vi vända världen rätt igen. Det kan gå betydligt snabbare än vad vi kan föreställa oss.

Kärleksfulla tankar överbygger alla avstånd

Vi behöver inte ens stå vid det vatten vi vill rena genom vår kärleksfulla intention. Ord och böner överbryggar fysiska avstånd.

Masaru Emoto satte en försluten flaska med vatten på sitt skrivbord i Tokyo. Normalt bildar inte vattnet några kristaller eftersom det innehåller så mycket klor från reningsprocessen.

Sedan åkte han till Israel, tusen mil bort. Där bad han tillsammans med deltagare på ett seminarie för vattnet i den förslutna flaskan: ”Vatten, vi älskar dig. Vatten, vi tackar dig. Vatten, vi respekterar dig.” De upprepande den mässande bönen tre gånger och satt sedan tysta i en minuts meditation.

Tre timmar senare tog kollegan en bild på kristallerna i glaset. Resultatet:

Emoto sitter vid sitt skrivbord, framför sig har han ett glas vatten
Vattenkristaller före bön
Vattenkristaller efter bön

Tid och plats spelar ingen roll. Våra kärleksfulla tankar överbygger alla avstånd.  

7-7-7

Jag kan inte i ord förklara hur tacksam jag är över Förenade Reikiförbundet i Sveriges gemensamma Reikiskick 7-7-7. Detta Reikiskick har funnits sedan förbundet grundades 2005 och sedan ett år är jag den som håller i det.

Skillnaden mellan att få Reiki och vara delaktig i en Reikicirkel

När du behöver läkning kan det vara skönt att sitta i ditt eget hem och ta emot läkande energier. Detta sker när du får Reiki på distans. Du är mottagare och den som skickar är sändare.

När du deltar i 7-7-7 är du en sändare. Flera Reikiutövare samlas vid samma tid för att gemensamt sända Reiki. Det är samma sak som att 350 personer samlas vid en sjö för att be för sjön.

Naturligtvis får du Reiki även när du deltar i 7-7-7. Eftersom Reikienergin kanaliseras genom utövaren är det omöjligt att ge Reiki till någon annan utan att få ta del av den själv. Många deltagare berättar om kraftfulla energier och starka upplevelser.

Skicka Reiki varje dag

I dessa Corona-tider har styrelsen i Förenade Reikiförbundet bestämt att vi ska ha ett dagligt Reikiskick i 7-7-7, stället för ett i månaden som vi alltid har haft. Om 350 personer kan rena en sjö, vad kan då 1000-tals personer göra med ett helt samhälle? Din kärlek gör skillnad. Kliv in i cirkeln. Var med!

Ps. Detta ger just nu även inom vården där man varje dag applåderar kl 20 för att visa sin uppskattning till vårdpersonal som går till jobbet trots all smittorisk som finns där. Detta initiativ får mitt hjärta att hurra. ÄNTLIGEN börjar vi rikta energin dit den ska vara

Här får du en guidning

Vill du ha en guidning i ditt Reikiskick? Lyssna på 7-7-7 på Youtube (och ja, det är min röst du hör i guidningen). Kom ihåg att kärlek sträcker sig över tid och rum. Om du inte kan vara med exakt kl 19 kan du rikta din intention till detta klockslag.

Kärleken är större än någonsin

Med gemensam intention kan vi läka det som blivit förstört. Kärleken i samhället är större än vad du kan drömma om. Det är helt okej att låta hoppet väckas. Det kommer att bli bra. Det kommer att bli bättre än bra. Det är nu vi skapar det nya samhället i Vattumannens tidsålder. Det nya samhällets kärna är kärlek.

Kärlek gör större skillnad än vad vi någonsin kan föreställa oss. Vi kan vrida världen rätt igen. Kliv in i kärlekscirkeln och sprid din kärlek.

Skriven-av-AnnaSofia-2020