Har du upptäckt att många skickar ut mixade signaler? Deras ord säger en sak, men deras tonläge och kroppsspråk berättar en helt annan historia. Detta är något som länge gett mig huvudbry.

När folk säger en sak men ser ut att mena något annat, utgår du ifrån att personen menar orden de säger eller vad de signalerar med sitt kroppsspråk?

Att folk skickar ut mixade signaler är mer regel än undantag. Forskning har visat att endast 7% av det vi säger till varandra är ord. 38 % är tonfall, betoningar och andra ljud och hela 55 procent det ickeverbala. Personer kan i ord säga ja, men deras kroppsspråk säger nej. Eller tvärt om. De säger nej, men kroppsspråket skvallrar om att de hellre hade sagt ja.

Utgå ifrån orden

Under min uppväxt lyssnade jag mer på kroppens signaler än orden som personen jag pratade med använde sig utav. Det var min goda vän samtalsterapeuten som fick mig att ändra approach. Hon sa: ”När folk inte ser ut att mena det de säger ska du utgå ifrån att de menar de ord de säger.”

Vad hon menade är: Människor lägger mycket tankemöda i sina ord. De vill mena det som de säger. Dessutom har människor har rätt att tacka ja till saker, även om det finns osäkerhet och funderingar inom dem. På samma sätt har människor rätt att tacka nej, även om allt känns glasklart.”

Ps. Det finns en fantastisk bok som handlar just om Vad folk säger och vad de menar – av Deborah Tannen.

De flesta vill säga samma sak som de menar.
De flesta vill säga samma sak som de menar.

Vi vill bli förstådd av vår omgivning

Förutom skådespelare är det få personer som strävar efter att medvetet skicka ut mixade signaler där det icke verbala motsäger orden. För gemene man är det snarare tvärt om. Man strävar efter att bli förstådd. Det finns något andligt stärkande när den person man pratar med nickar i samförstånd och förstår vad man försöker berätta. Man vill att orden ska överensstämma med, inte bara kroppsspråk och icket verbala signaler, utan med sanningen och de man vill säga.

De flesta personer är omedvetna om att de säger en sak men ser ut att mena en annan. De blir bara förtvivlade för att människor missförstår.

När vi har så mycket inom oss att vi varken vet in eller ut, då är det också svårt att vara tydlig i sin kommunikation.
När vi har så mycket inom oss att vi varken vet in eller ut, då är det också svårt att vara tydlig i sin kommunikation.

Full känslobägare och omedvetenhet kan vara problemet

En av anledningarna till att vi skickar ut mixade signaler är att vi inte själv vet vad vi vill. Detta sker när känslobägaren är full av osorterade känslor och stor del av den inre längtan ligger i det omedvetnas rum. Eller för att vi inte tagit oss tid att fundera över vilket drömscenario vi hade velat ha. Vet vi inte vad vi vill ha, då är det svårt, ja till och med omöjligt, att kunna uttrycka detta på ett sätt som gör att folk förstår. Det kan vara nog så svårt att berätta något för andra – trots att man vet vad man vill ha.

Universum svarar oss via vibration – inte vad vi säger

För din egen skull har du allt att vinna på att vara medveten om vad du tycker och tänker. Både gällande de sidor du tycker om hos dig själv och de sidor du kanske inte tycker är lika attraktiva. Detta av en anledning som till och med är viktigare än att bli förstådd av dina medmänniskor.

Livet/universum/de osynliga krafterna kommunicerar med oss genom vår vibration – inte våra ord. Om vi säger nej, men skickar ut en vibration som säger ja kommer livet att ge oss det vår vibration ber om, inte vilka ord vi använder. Det är därför ord som inte inte fungerar, utan snarare drar in det vi säger att vi inte vill ha. Det är också därför som det vi stretar emot också består.

Detta är raka motsatsen till psykologens kärleksfulla råd i hur vi ska möta våra medmänniskor och medvetet sträva efter att försöka förstå varandra. Livet ger oss det vi skickar ut, oavsett om vi är medvetna om att vi skickar ut det eller inte.  

4 tips för att känna vad du känner

Här får du fyra tips som hjälper dig att rensa i din egen känslobägare så att det blir lättare att höra vad du tänker och känner.

  1. Skriv. Skrivandet är ett fantastiskt verktyg för att höra vad du själv känner och tänker. Ibland kommer du att bli förvånad av de ord som kommer ur dig.
  2. Lyssna på vad du säger. När du pratar med andra personer kan du säga saker som du inte säger när du pratar med dig själv. Genom att lyssna på vad du själv säger kan du upptäcka nya guldkorn.
  3. Prata med en coach. Genom att prata med någon som är insatt i området och som vet vilka frågor som kan leda dig vidare kan du ta stormsteg i din personliga utveckling.
  4. Ge dig själv Reiki. Reikienergin länkar dig samman med ditt eget högre jag, samtidigt som den löser upp lågfrekvent energi och tankebrus. Det är mycket lättare att höra ditt hjärtas röst när du befinner dig i Reikienergi.
Hjälp personer att känna vad de tycker, hellre än att bli förtvivlad över mixade signaler.
Hjälp personer att känna vad de tycker, hellre än att bli förtvivlad över mixade signaler.

4 tips för att hantera personer som inte vet vad de känner

Det är en mänsklig rättighet att få vara förvirrad. Om en person ger motsägelsefulla signaler och säger saker som de inte ser ut att mena – älska personen villkorslöst och låt dem vara precis som de är. Trots att deras förvirring gör att livet blir ännu mer förvirrat.

Men om personen i fråga vill komma till klarhet, då kan du på några enkla sätt hjälpa dem.

Detta är något som coacher gör dagligdags.

Tips från coachen:

  1. Ställ frågor. Frågorna är inte nödvändigtvis till för att ge dig information. De är till för att få personen att fundera själv.
  2. Lyssna villkorslöst. Skapa ett utrymme där din samtalspart får säga vad hen vill, för att själv höra lösningen. Undvik goda råd eller egna åsikter, men vissa gånger kan historier över hur andra löst samma problem hjälpa personen att komma vidare i sina tankar. Ge motparten hela utrymmet.
  3. Värdera inte. Pratar du med alla personer om allting? Inte? Har du funderat på varför? Jo, man får inga bra svar av personer som inte är insatta i problematiken, redan vet allt eller skulle kunna gå till attack. Om du som samtalspart har två inre rum: ett för godkända områden och ett för icke godkända områden, kommer du endast kunna hjälpa de som för tillfället befinner sig i det godkända området. Ju mer du kan hantera känslomässigt desto fler personer kommer du att kunna hjälpa.  
  4. Ge Reiki. Ge dig själv Reiki för att vara en god lyssnare. Ge motparten Reiki för att länka hen i kontakt med sitt eget högre jag.

Har du varit med om att folk säger en sak men ser ut att mena en annan? Berätta!

Vill du ha hjälp med att höra vad du själv känner? Boka en vägledning per telefon eller kom på behandling i Luleå. Då får du Reikienergi, frågor och en samtalspartner som varken värderar eller har åsikter. Du får hela utrymmet till att höra dig själv.

Skriven-av-AnnaSofia-2019