Del 3: Förstärker livsandan

Varför Reiki del 3:

Förstärker livsandan

I Sverige har vi inget etablerat begrepp som beskriver vår livsanda. Kanske detta ett följd av ursprunget till vår västerländska sjukvård, där man obducerade döda kroppar för att förstå sig på deras uppbyggnad. Men vad är det en död kropp saknar? Liv. I vår strävan efter att förstå maskineriet har vi glömt livet. Kanske för att livsandan det är svårare att mäta?

Det vi redan har tar vi vanligtvis för givet. Det är först när vi tappar något som vi förstår hur viktigt det verkligen var. Livsenergi är inget undantag. Vi förstår inte hur mycket energi vi har förrän vi tappar den. Under vinterkräkssjukan blir vi plågsamt varse om hur mycket energi vi har i vanliga fall, och hur apatisk vi blir utan den. Livsenergin är inte konstant. Den påverkas av sömn, kost och dagliga aktiviteter. Den som under lång tid förbrukat för mycket livsenergi och blivit utbränd brukar bli skickliga på att identifiera vad som ger energi och vad som tar energi. Om personen sedan benämner energin som Ki, prana, livsanda eller livsenergi är av mindre betydelse i sammanhanget.

Det som är speciellt med Reiki är att helandetekniken den ökar mängden livsenergi i kroppen. Livsenergin återställer kroppens naturliga funktioner och aktiverar de egna självläkande krafterna.

Vad händer då? Det beror på mottagaren. Är personen redan välmående och fylld av energi får hen en avslappnande stund där energin pulserar i jämnt fördelad genom hela kroppen. Har mottagaren i stället ett energiunderskott kommer hens kropp att använda energin för att åtgärda det som behöver åtgärdas.

Kroppen har alltid en prioritetslista med vad den vill åtgärda, och energin används till det som har högsta prioritet. Ibland handlar det om fysisk- eller energimässig reparation. Andra gånger handlar det om att förvärva kunskaper som hjälper en att förstå orsak och verkan. Generellt gäller att smärtor, känslor och hämmande minnen ska komma upp till ytan så att vi ska kunna hantera dem och sedan släppa taget om dem. Ju större förmåga vi har utvecklat att hantera våra känslor – desto snabbare och lättare kan kroppen släppa taget om dem. Reiki ökar mängden livsenergi och löser upp känslomässiga trauman så att din kropp kan läka sig själv.

Läs mer:

Reikins enkelhet har bidragit till dess spridning

Vad kan Reiki göra för dig?

Har du något som skaver på insidan?

Kunderna tog bort mitt tvivel