Låt kreativiteten flöda genom Inner Peace

När du inte längre har något på insidan som skaver,
då har du Inner Peace

Har du hört talas om begreppet Känslobägare? Detta är en spinoff på Julia Camerons begrepp Kreativitetsbägare, en förklaringsmodell som hon använder för att hjälpa konstnärer att hålla en jämn och hög produktivitet.

Känslobägaren är en metafor för den mängd obearbetade känslor vi bär på. Helst ska känslobägaren vara så pass tom att det finns gott om utrymme att ta in ny information: lyssna och tänka efter. Men den ska vara så pass full att den innehåller tillräcklig mängd känslostoff att vi kan vara kreativa. Målet är alltså att hålla den halvfull. Varken tom, eller full.

Du kan ju inte arbeta som healer? Du är ju alldeles för organiserad!

Rubriken ovan är ett citat ifrån en andlig läsning som Anna-Sofia fick på en workshop år 2011. För henne representerar citatet en brytpunkt. Fram till denna punkt hade alla andliga lärare sagt till henne: “Du måste jorda dig”, vilket betydde att hon hade alldeles för många tankar, vilket gjorde henne “onykter” och inte närvarande.

En person som har så mycket driv och ambition som Anna-Sofia behöver ha ett sunt och välfungerande system för att kanalisera alla idéer som kommer till henne, och för att smälta alla känslor som bubblar upp – och ta vara på dess näring. Om du frågar Anna-Sofia så är organisering och förmågan att få det gjort lika viktigt som att den inkännande förmågan och kapaciteten att ta in energier i rum.

LÄS Vill du bli mer kreativ? >

Tre färdigheter som ger Inner Peace

1. Håll lugnet

När livet händer är det lätt att bli arg, ledsen, besviken, frustrerad och gå in i olika sorters försvar. Detta är en biologisk reflex. En försvarsmekanism. Men det är inte säkert att just denna försvarsmekanism ger det bästa utfallet. I nästan alla situationer är det bättre att stilla sig och låta upprördheten släppa taget, innan man säger något som man kanske får ångra eller fattar ogrundade beslut. Spikar är lätta att slå i, men även om man drar ut dem kommer de att lämna ett hål efter sig. Det är alltid fördelaktigt att sitta still till stressen gått över. Och agera ifrån sitt bästa jag. Utifrån det du innerst inne känner, vet och kan. Reiki hjälper dig att få och bibehålla ditt inre lugn.

2. Lita på din kalender

“Hjärnan är till för att tänkas med. Du vill att information med lätthet ska kunna röra sig mellan det medvetna det omedvetna. Allt som hindrar flödet, som exempelvis saker du ska komma ihåg, minskar din förmåga att vara kreativ. Skriv ned allt du ska göra i din kalender. Följ kalendern.” Citatet är fritt ifrån minnet ifrån David Allen och boken Svart bälte i vardagseffektivitet. Denna bok väver samman Inner Peace med produktivitet. Allt som är olöst påkallar din uppmärksamhet, det är därför vi vill jobba klart först, så vi kan vila sedan. Detta faktum är något vi behöver arbeta med, och inte emot. Här krävs det lite disciplin och vilja, inte bara Reiki…

3. Meditate on this – I will

Den tredje punkten är en fortsättning på de första två, och inte någon nybörjarteknik. Men när vi med lätthet kan röra oss mellan det meditativa och den vanliga världen, upptäcker vi vilken enorm tillgång det djupavslappnade tillståndet är. Det är genom djupavslappningen som vi kan utöva mental träning, något som Lars-Eric Uneståhl upptäckte på 1960-talet och revolutionerade idrottsvärlden. Det är också lättare att kanalisera visionära idéer. Det sägs att Leonardo Da Vinci brukade ligga på sängen, med ett tänt ljus vid sina fötter, och titta på skuggan av ljuslågan i taket till han försatt sig i ett djupavslappnat tillstånd. Det var genom detta tillstånd som han fick sina storartade idéer. Reiki försätter dig i ett djupavslappnat tillstånd.

Vad är egentligen viktigt? >

Inner Peace är inte målet med andlig utveckling,
på samma sätt som målet inte är att få balans.
Inner Peace är förutsättningen för att kunna förverkliga sig själv,
på samma sätt som balans är förutsättningen för att kunna gå på lina.

Förklaringar från Zen

Många av de förklaringsmodeller som vi använder oss av på Inner Peace kommer ifrån Zen-buddism och Zen-meditation. Du kommer också att se många likheter med de tekniker du får lära dig i Mindfulnes och genom Yoga. Reiki ger en genväg till det djupavslappnade tillståndet.

Reikikurser >

Bokningssidan >

Reiki >