Jag har en kompis som fått återfall av sin cancer. Känner med henne å har erbjudit att ge lite distans reiki. Är det något speciellt å tänka på? Är det någon extra symbol jag kan hjälpa å boosta henne med?

Då och då möter vi, våra anhöriga eller våra kunder svåra sjukdomar. I dessa lägen är Reikin ett ovärderligt verktyg. Reiki ger både läkning, bedövning och mer mängd energi – som mottagarens egen kropp kan använda efter sitt eget behov. Men det finns lite att tänka på.

Får jag ge Reiki till en svårt sjuk person?  

Den numera upplösta Kvacksalverilagen (den upphörde 1 januari 1999) har skrämt upp många. I den stod bland annat att det var förbjudet att:

Detta har lett till många missförstånd. Vi ger inte Reiki för att behandla cancern! Det har vi aldrig gjort! Reikin är till för att förstärka det friska och ge styrka och stöd under en extremt psykiskt och fysiskt krävande period.

I England ger man Reiki på sjukhus speciellt till de personer som genomgår cancerbehandling eftersom Reikin ger styrka och hjälper kroppen att läkas. Reiki är ett komplement till traditionell behandling – inte något som man gör istället för att gå till läkare. Detsamma gäller för Reikibehandling för den som har diabetes eller epilepsi. Reikibehandlingen är ett komplement till traditionell behandling.

Reikin kan göra enorm skillnad, vilket syns då allt fler sjukhus väljer att integrera Reikin i sin ordinarie verksamhet (bland annat i USA, England och Australien) Det handlar inte om att välja antingen eller, utan att välja både och.

På samma sätt ger man idag Reiki till gravida kvinnor bland annat i USA. Reikin hjälper till med att lindra smärta och stabilisera omtumlande känslor. Även här handlar det om ett komplement till den hjälp som endast den traditionella vården kan erhålla.

Se mottagarens kropp som fullständigt frisk – visualisera hur kroppen vibrerar av hälsa.

Förstärk det friska

När du ger Reiki vill du förstärka det friska. Reikienergin förstärker mottagarens egna självläkande krafter. Många upplever att Reikin är en fristad i vilken de får uppleva fullständig avslappning – och slippa tänka på sin sjukdom en stund.

Låt mottagaren av Reiki bestämma vad hen vill prata om. Vissa vill prata om något helt annat än sin sjukdom. Vissa vill inte prata alls. Och så finns det personer som vill prata om sin sjukdom. Reikienergin driver upp det som är viktigast just nu till ytan. Följ behandlingens naturliga flöde. Var det stöd som din vän behöver.

Se personen som fullständigt frisk på alla plan

En läkare ska vara sann, krass och realistisk i hur hen presenterar en sjukdomsbild. Som healare är vi är fria att välja en annan approach. Ställ aldrig någon diagnos. Se istället hur din klient är fullständigt helad – på alla plan – som om sjukdomen aldrig funnits där. Bjud in det friska på så många sätt som det är fysiskt möjligt. Se igenom sjukdomen.  Se hur det vita Reikiljuset penetrerar hela kroppen och genomsyrar varenda cell, molekyl och atom.

Bjud in kärleken på så många plan som möjligt

Kan jag bota en svårt sjuk person med Reiki?

När du ger Reiki är det viktigt att du inte är fokuserad på utfallet av behandlingen. Reiki arbetar på ett problems orsaksnivå, inte för att lindra symtom. Om du som Reikiutövare ser det som din uppgift att bota en svårt sjuk person blir det svårare för dig att fokusera på det friska. Bär inte andra människors smärtor. Bjud istället in kärleken på så många plan som möjligt. Ge din oro till änglarna.

Finns det några symboler som kan förstärka helandet?

Reikienergin innehåller det vita ljuset och alla regnbågens färger. Den hjälper med allt du behöver hjälp med.

Sedan kan du, om du vill, förstärka vissa delar i Reikin. Följ din egen vägledning, de visar dig vad du behöver i just denna stund.

Favoritsymboler för läkning är:

Zonar (ger bedövning och läkning).

Halu (helande på orsaksnivå).

Harth (kärlek).

Shanti (inre frid)

Dessa symboler kommer ifrån Karuna Reikin (R)

Änglar som hjälper till vid helande:

Ärkeängel Raphael är läkeängeln. Hans färg är grön.

Fysisk behandling eller distansbehandling?

Reikienergin fungerar oavsett om du ger fysisk behandling eller om du behandlar på distans. Välj det behandlingssätt som fungerar bäst för stunden…

Lycka till!

Ps. Innehållet i detta inlägg kommer i stor del ifrån AngelicReikin. Symbolerna kommer ifrån KarunaReiki.

Skriven-av-AnnaSofia-2019