Från början, medan inre lugn fortfarande känns som en utopi, kan det kännas som en lång väg innan det blir lugnt på insidan. Det är fullt möjligt att nå inre lugn på egen hand, men för den som vill ha draghjälp finns det fantastiska tekniker som Reiki som ger en draghjälp till det djupavslappande tillståndet. Och när du väl landat i dig själv, och upptäcker allt som är möjligt i och med att du har ett inre lugn. Då vill du inte vara utan det. Här följer fem anledningar till att ha ett inre lugn.

  1. Inre lugn ökar din produktivitet

När vi är lugn och avslappnad är det lättare att få överblick. Överblicken gör det lättare för oss att prioritera, så vi lägger energi på det som gör störst nytta. Inre lugn gör det också lättare att fokusera och få det gjort. Speciellt när arbetsuppgifterna är krävande.

Ju mer som upptar ens tankar desto mindre får man gjort.

DAVID ALLEN

2. Inre lugn förbättrar din hälsa

När vi är avslappnade aktiverar vi vår kropps självläkande krafter så att den kan reparera sig själv och bygga upp sig i en förnyad, starkare version. Ju hårdare vi tränar, desto viktigare är det att ta vara på återhämtningen.

3. Med inre lugn är det lättare att se världen precis som den här

När det är lugnt och stilla på insidan är det lättare att snabba upp de signaler som finns runt dig. Med inre lugn slipper du bli överraskad av plötsliga vändningar och märkliga konflikter. Genom att vara mottaglig kan du fånga upp tidiga signaler, vilket gör att åtgärda problem redan innan du är medveten om att det är ett problem. 

4. Inre lugn gör det lättare för dig att aktivt välja vad du vill ha mer utav

Med inre lugn är det lättare att observera dina egna känslor, så du välja och fokusera på att känna de känslor som ger dig mer av det du vill ha. Vi attraherar det vi känner. När vi lärt oss att välja våra känslor lär vi oss samtidigt att styra vårt eget liv.

Ta makten över dina tankar annars tar de makten över dig.

HORATIUS

5. Inre lugn förbättrar dina relationer

När två personer som har inre lugn möts är de mer benägna att lyssna på varandra. De är också mer observanta på tonläge, kroppsspråk och det som sägs mellan orden. Att bli hörd är en av våra mest grundläggande behov. Med inre lugn blir det lättare för människorna omkring dig att bli som de vill vara.