Del 4: Reikins enkelhet har bidragit

Varför Reiki del 4:

Reikins enkelhet har bidragit till dess spridning

Intresset för Reiki är mycket stort, men det är långtifrån alla som berättar att de varit på behandling, eller till och med blivit Reikiinitierade. Tystnaden handlar inte om Reikins effekt, utan att det finns vissa saker vi ur samhällsperspektiv man inte pratar om. Helande behandlingar faller in under begreppet tro, och det är något man helst inte ska prata om för att undvika diskussion. Intressant, eftersom man i nästa andetag talar om mångfald och hur stor nytta man kan få av att ta del av varandras kompetensområden.

I alternativvården har Reikins inträdande gjort ungefär lika banbrytande skillnad som internet har inneburit för informationssamhället. Före Reikin bestod healingen framförallt av tankekraft och bön. Teknikerna är verksamma, men många terapeuter gav av sin egen energi vilket dränerade dem. Genom att blåsa in energikanaler i kroppen vilka leder livsenergi kunde terapeuten istället ge energi ifrån en outsinlig källa. Dessutom fick terapeuten själv energi under givandet. Skillnaden blev påtaglig.

Reikin upptäcktes av Mikao Usai 1922, kom till Hawaii 1936 med hjälp av Hawaya Takata och började spridas för världen efter hennes död 1980-talet. De flesta svenska pionjärer gick kurser under 1990-talet. Nu mot slutet av 2010-talet har Reiki blivit en naturlig del inom alternativvården. Initieringarna har spridit sig så idag innehåller nästan alla healingutbildningar någon slags initiering.

Reikins enkelhet och dess påtagliga effekt har varit bidragande faktorer till dess spridning. Idag hittar du Reikiutövare lite varstans. Du kan möta dem bakom disken på arbetsförmedlingen, i personalledningen eller på kommunalkontoret. Du känner igen dem eftersom du känner dig avslappnad i deras närhet, och du kan också se hur deras ögon lyster av kärlek och energi.

Läs mer:

Vad kan Reiki göra för dig?

Har du något som skaver på insidan?

Kunderna tog bort mitt tvivel

Förstärker livsandan