En energibindning är en kontakt mellan två olika personer. Denna kontakt ligger på energiplan, och är osynlig för ögat. Bindningen fungerar mer som en öppen telefonlinje, än ett passivt band. Genom energibindningen flödar känslor, tankar och energier. Åt båda håll, till båda parter, kan tilläggas.

Energibindningarna länkar oss samman med omgivningen

Vi kan ha, och har, energibindningar till allt möjligt. Föremål, människor och till och med företag. Allt vi känslomässigt reagerar på, eller överhuvudtaget tänker på då och då, har vi en energibindning till. Genom energibindningen uppstår alltid ett energiutbyte. Vi ger energi, men vi får samtidigt något i ersättning. Vi ger föremålen ett syfte, och föremålen påminner oss om detta syfte. Vi identifierar oss med människorna, och fylls av styrka och inspiration, och vise versa. Ett företag har egentligen ingen egen energi. Det är människor som riktar in sin energi i företaget, vilket gör att företaget får liv. Detta syntetiska liv upphör i samma stund som vi slutar ge det näring. Det är därför som framgångsrika verksamheter vill ha så många engagerade kunder och samarbetspartners som möjligt.

Välgörande energibindningar handlar alltid om win-win.

Energibindningar länkar oss samman

Energibindningar ger oss mer

För att få något behöver vi omge oss av det vi vill ha. Energibindningar är ett sätt att fylla oss med energi som inspirerar oss och ger oss kraft.  De har ofta en stor påverkan. Energin som flödar genom energibindningarna skapar känslan som i många fall utgör basen i vår tillvaro.

Energibindningar attraherar mer

Löften är energibindningar

Har du någon gång hört uttrycket: ”Ge bara löften som du tänker hålla?” Det är sant eftersom löften ger en energibindning. När vi lovar något kopplar vi in oss till det ärendet/personen/evenemanget och börjar omedelbart ge och tanka energi till och från det vi har lovat. Det är därför vi börjar få idéer eller känna speciella känslor. Om det vi lovat är något som berikar oss, vitaliseras vi genom energibindningen. Om vi lovat något vi inte tänker hålla, så påverkas vi av energibindningen i alla fall. Och får vi in energier som vi inte är intresserade av.

Ge bara löften du tänker hålla

Idealfallet är att ha få energibindningar, men uppbyggande

En energibindning ger energi, men den tar också energi. Det är som en hobby eller ett förtroendeuppdrag. Vi får energi av att skapa och göra sådant som vi tycker är intressant och betydelsefullt, men det kostar samtidigt energi att göra det. När vi investerar vår energi till sådant som ger oss mer energi, har vi satt igång en positiv spiral av kraft, inspiration och glädje. Då känner vi mening och att det vi gör har ett viktigt syfte. Men om vi har för många bindningar, till för många olika saker, känner vi oss splittrade och som vi inte räcker till.

Håll antalet energibindningar så få som möjligt

Så välj dina energibindningar med omsorg. Stärk bindningarna till det du älskar. Och klipp de bindningar som begränsar dig.

Skriven av AnnaSofia