Har du haft en dröm som påverkat dig starkt? Var det verkligen bara en dröm? Se vilken av dessa drömkategorier den passar in under.

Länge har man försökt lösa drömmarnas mysterier. De gamla romarna ansåg att drömmarna var budskap ifrån gudarna. I Afrika sökte medicinmän och schamaner i sina drömmar för att få ledtrådar när de skulle ställa diagnos och bota sjukdomar. Kineserna och mexikanerna betraktade drömmarnas värld som en helt annan dimension som själen färdades till varje natt, en dimension där deras förfäder delade med sin av tröst och visdom.

Uppskattningsvis drömmer vi minst två timmar varje natt, där vi utforskar, lär oss, får glimtar av framtiden, av det förflutna, glimtar av våra nära och nära här och på Andra sidan. Ibland gör vi ingenting annat än att bara lätta på trycket eller lösa något vardagligt problem, ibland gör vi ingenting mindre än att rädda ett liv, sväva med änglarna eller få gudomlig inspiration som kan tjäna hela mänskligheten. Informationen i detta inlägg är hämtad ifrån Sylvia Brownes bok Din drömgudie. Informationen är så väl bevarad att blogginlägget kan liknas med ett utdrag ur boken. Jag kan bara säga: LÄS BOKEN!

5 kategorier av drömupplevelser

Sylvia Browne har, istället för att göra drömlexikon, delat upp drömmarna i fem olika kategorier. Det blir nämligen betydligt lättare att tolka drömmen, och dess känslor som den lämnar efter sig, när man har placerat den i rätt sammanhang.

Varje drömupplevelse tillhör en av följande kategorier:

  • Den profetiska drömmen
  • Frigörelsedrömmen
  • Önskedrömmen
  • Informations – eller problemlösningsdrömmen
  • Astralbesöket
Den profetiska drömmen ger dig tid att förbereda dig
Den profetiska drömmen ger dig tid att förbereda dig

Profetiska drömmar – se framtiden i drömmen

Profetiska drömmar är alltid i färg, aldrig i svartvitt. Dessutom sker handlingen i drömmen alltid i en sekvens där den ena händelsen leder till den andra i en slags logisk ordning. Till skillnad från andra drömmar som kan vara komiskt nyckfulla och osammanhängande har de profetiska drömmarna formen av historier som berättas steg för steg, därför kan de lättare återges av det medvetna tänkandet när drömmaren har vaknat.

Men det finns ett problem som är vanligt med den profetiska drömmen.  Det är svårt att tolka dem. Ju mer man funderar på budskapet, desto mindre ”uppenbar” och förvirrande blir drömmen.

Det är lätt att bli förskräckt och inte veta vad du ska göra med informationen i en profetisk dröm. Men du skulle inte ha fått dem om du inte också välsignats med modet att göra något av dem. Ibland handlar den profetiska drömmen om tid att förbereda sig, så att du – när profetian slår in – är mentalt förberedd och kan kliva in i förändringen på bästa sätt.

Frigörelsedrömmen hjälper oss att se det vi inte erkänner för oss själv.
Frigörelsedrömmen hjälper oss att se det vi inte erkänner för oss själv.

Frigörelsedrömmen

Frigörelsedrömmar är vanligen de mest förvirrande, kaotiska, extrema och oroande av de drömmar vi upplever. De hör också till de mest nödvändiga, eftersom det är genom våra frigörelsedrömmar som vi gör oss av med vardagliga emotionella och mentala skräp som vi samlar på oss. En del frigörelsedrömmar är komiska och inte värda mer än ett gott skratt i förbigående när vi vaknar. Många andra är mardrömmar som vi kan få dras med länge, eftersom rädsla är en så stark känsla att den är svår att göra sig av med. Men utan frigörelsedrömmarna, mardrömmarna inkluderade, skulle vi alla antingen ständigt vara sönderstressade eller fullständigt psykotiska, därför är de mer än väl värda det obehag de ofta utsätter oss för.

Vi kan alltid vara lugna för att vår undermedvetna förstår poängen oavsett om vårt medvetande gör det eller ej. Vårt undermedvetna är i grunden vänligt, omtänksamt, kärleksfullt och mycket medvetet om vad vårt medvetande klarar och inte klarar att hantera. Symboliken är ofta mer diskret än vad en kall, hård och bokstavlig beskrivning skulle vara.

Om du lider av starka frigörelsedrömmar, visste du att det går att programmera om drömmarna så att de får ett annat slut? Be om detta innan du lägger dig för att sova.

Önskedrömmen

På samma sätt som vårt undermedvetna agerar ut vår rädsla, våra skuldkänslor, vår besvikelse och år förvirring i drömmarna agerar det också ut våra drömmar. Sådana drömmar är precis som de låter: underbara speglingar av det vi önskar, eller åtminstone tror att vi önskar, och vi brukar vakna ifrån dem med ett leende och en viss känsla av tillfredställelse. Även om det bara är för några korta ögonblick i sömnen vann vi ju det som var vår egen variant av högsta vinsten.

Vissa önskedrömmar är skönt bokstavliga. Vi vill ha en öppen silverfärgad BMW och vi drömmer att vi kör längs stranden vid solnedgången i den bilen.

Andra önskedrömmar är emellertid inte av dessa att tolkas bokstavligt. Var uppmärksam på vad, inte vem, hans eller hennes önskedrömmar visar på. I drömmen kan personer byta ansikte och något kan vara en symbol, hellre än något som vi ska bokstavstolka.

Om vi ger oss tid att de sen tydliga ”önskan” kan vi ofta gräva fram djupare liggande önskningar som har mycket att säga om vilka känslomässiga och andliga ”saknade bitar” som vi verkligen söker efter.

Under drömmen får vi information på medial väg.
Under drömmen får vi information på medial väg.

Något mer än drömmar: information och problemlösning under sömnen

Det har hänt oss alla. När vi somnar oroar vi oss för något problem och när vi vaknar har vi lösningen. Eller så vaknar vi och vet något som vi inte visste, eller kunde ha vetat, när vi somnade kvällen innan. Varifrån kommer denna nya information. Varför verkar rådet ”sov på saken” faktiskt fungera så ofta.

Den vanliga förklaringen till att vi vet mer när vi vaknar än när vi gick och lade oss är att vi har slappnat av tillräckligt för att förvirringen ska skildras och lösningen framträda.

Sylvia Browne lägger till två olika sätt att te emot information och lösningen på våra problem medan vi sover: genom telepati och genom astralresor.

Telepati

Telepati är direkt överföring av information, kunskap eller känslor från en person eller ett väsen till ett annan utan något av de ”vanliga” fem sinnena, syn, hörsel, känsel, smak- eller luktsinne, kommer till användning. Det är en tyst överföring som går ögonblickligen från ett ”sändande” undermedvetande till ett ”mottagande” med eller utan att en eller båda är medvetna om det eller önskar det. Informationen går fram när vi sover eftersom vi är mer mottagliga för intuitiva budskap när vi befinner oss i drömläge.

Astralresor

Under natten kan vår ande ta en paus från inskränkningarna av denna begränsande, klumpiga, tyngdkraftsbesvärande kroppen som den är inhyst i och färdas till vem eller vad den vill. Det är ofta astralresor som är kärnan i våra mest tydliga och minnesvärda ”drömmar” och vi gör den rutinmässigt, två tre gånger i veckan faktiskt. Ofta kan det kännas som vi flyger eller svävar.

Det finns inga gränser för vilka människor och platser vi kan besöka under astralresor, och faktiskt också besöker. Vi träffar regelbundet våra närmaste, både levande och avlidna, från det här livet och föregående liv, liksom kära vänner som vi visserligen inte råkar ha delat inkarnation med men som står oss mycket nära på Andra sidan. Vi reser regelbundet över hela jorden för att besöka platser vi har varit fästa vid, vi kollar regelbundet hur det är med människor vi saknar eller är oroliga för, och vi besöker regelbundet Andra sidan, den plats framför alla andra platser som vi känner mest hemlängtan till.

Vår själ brukar passa på att umgås med nära och kära medan vi sover.
Vår själ brukar passa på att umgås med nära och kära medan vi sover.

Astralbesök: de mirakulösa återföreningarna medan vi sover

Det finns inte någon gräns för vad vi kan läsa oss om oss själva, om världen, eller till och med om framtiden, medan vi sover, inga gränser för vart vi kan resa, från de avlägsnaste delarna av universum till den intima närheten på Andra sidan. Det finns helt enkelt en anledning till att vi vissa mornar känner oss lite mer älskade och fridfullren än vanligt utan att vi förstår varför. Det är fullständigt naturligt för vår själ att förflytta sig på det sättet och vi vill gärna umgås med våra nära och kära. Så det är inte så konstigt att vi kan känna av våra nära och käras närvaro strax innan de lämnar jordelivet.

Men var observant. Astralbesök kan blanda sig in andra sorters drömmar, med resultat som kan vara mycket förvirrande.

Vad känner du? Känner du igen dessa fem drömupplevelser?

Är det någon som är mer återkommande?

Hoppas denna information kan göra det lättare för dig att tyda dina drömmar. Ofta blir drömmen tydligare endast genom att vi sätter den i rätt kategori…