Har du mycket inom dig så kan du känna dig trygg med Reiki. Reiki ger dig den styrka och den kraft du behöver för att överhuvudtaget orka läkas. Däremot kommer du att behöva lära dig ett och annat. Och du har en lång, insiktsfull och stundtals omtumlande väg, framför dig.

Det mindset (sätt att tänka) som gjorde dig sjuk kan nämligen inte göra dig frisk. För att bli frisk behöver du byta mindset, till ett som skapar helande och positiva spiraler. För att göra detta behöver du hjälp av någon som identifierat dessa mönster, så du välja nya välfungerande tankar. Om kunskapen kommer via en bok eller om du får hjälp av en skicklig terapeut spelar mindre roll. De flesta som läker får både personlig hjälp av fler olika slags terapeuter och hjälp från böcker.

Djupgående helande på orsaksnivå är fantastiskt! Det rycker bort roten till det onda, så att mönstret inte bara slutar upprepa sig. Det blir icket-existerande. Men detta är inget som sker första gången du får healing med Reiki. Helande på orsaksnivå kommer först när timingen är perfekt, när du har den fysiska och mentala styrka som din kropp behöver för att orka investera kraft i din egen läkning och när du fått den intellektuella förståelse som du behöver.

Ju mer du använder Reikienergin desto mer djupgående blir läkningen. Men helandet sker alltid över tid, när du är redo. I en takt som passar dig. Det må vara hårt arbete att helas på orsaksnivå, men då gör man det bara en gång också.

Det finns framförallt två saker som Reikienergin hjälper oss med:

Hjälper dig att stanna upp

Inre sår kan göra det plågsamt att landa i sin egen kropp. När vi inte vill möta oss själva eller att vi inte vill stanna upp, då handlar det ofta om att vi har inre sår som skaver. De inre såren lever om eftersom de vill bli sedda och förstådda så att de släppa taget.

Med hjälp av sin högfrekventa energi löser Reiki löser upp den smärtladdningen som omger såret, så det blir lättare att möta det.

Helandet sker när vi ger oss själva det vi hade behövt då. Behövde vi bli sedd då, behöver vi se oss själva NU. Behövde vi kärlek då, behöver vi ge oss kärlek NU. Behöver vi intellektuell förståelse, då kommer vi att attrahera människor, böcker eller terapeuter som kan ge oss den förståelsen.

Ge dig själv den kärlek du behövde

Bryter mönster

Sitter du fast i tankar, mönster eller relationer? Reikienergin löser upp energibindningar och de band vi har till andra människor och saker (AngelicReikin är speciellt bra i dessa sammanhang, den kommer speciellt åt karma, program och mönster).

Själva erfarenheten vill du givetvis ha med dig, det är ju den själen varit ute efter. I erfarenheten ligger de kunskaper som du behöver. Men den tunga, smärtsamma begränsningen behöver du inte bära runt på längre. �A

Klipp band och bryt mönster för att helas

Den egna viljan är absolut

För att få ta del av helandet behöver vi själva vilja läka. Helande är utmanande på många sätt, efteråt kommer vi att se världen med helt nya ögon. Vi behöver bjuda in helandet och vi behöver skapa de förutsättningar som gör att helandet kan ske. Sedan sköter kroppens egna självläkande krafter resten. Eftersom den egna viljan är absolut behöver vi bjuda in helandet om vi vill ha det. Och denna inbjudning sker när vi vill något.

När vi ser hur skönt det kan vara, och hur den vi har Inner Peace genom hela kroppen, förstår vi överhuvudtaget inte varför vi sköt på helandet så länge.

Och du, medan du läker. Se till att fylla dig med Reikienergi, så ofta som möjligt. Reikienergin gör att läkandet går snabbare och enklare.

LÄS HÄR hur Reikin fyller dig med energi medan du läker

Skriven av AnnaSofia