Hem

Vi vill hjälpa dig uppleva välbefinnande

På Känsla arbetar vi för dig och ditt välbefinnande. Vi vill alltså främja dig, stärka det som gör dig unik och vitalisera din psykiska hälsa. Det du får lära dig här är kunskap som kommer ifrån alla världens hörn och de flesta olika branscher. Vi vaskar fram kärnan och presenterar den på ett tydligt sätt så att du kan upptäcka orsak och verkan och därefter applicera kunskapen i ditt eget liv.

Stor del av den psykiska ohälsan har uppkommit då människan förnekat sin andlighet och sina känslor. För att uppnå psykisk hälsa behöver vi göra tvärt om. Vi behöver lyfta fram det som varit dolt och lära oss att använda de biologiska färdigheter som vi alla har fötts med. Vi behöver lära oss att förstå oss på våra känslor. Återskapa vår andlighet. Ofta behöver vi även läka själsligt och på energiplan. Allt detta kan du lära sig här.


För att återskapa vårt psykiska välmående behöver vi lyfta fram det som varit dolt. 
Vi behöver lära oss att använda de biologiska färdigheter vi alla fötts med. 
Vi behöver lära känna våra känslor. 
Återskapa vår andlighet. 
Ofta behöver vi även läka själsligt och på energiplan. 

Följ din egen livsväg

Den kunskap du får lära dig här kommer ifrån många andliga ledare, helare, entreprenörer och vetenskapsmän. Vi hämtar information från alla branscher, från alla tider och ur alla världens hörn, för att du ska kunna se orsak och verkan. Målet är att du ska få kontakt med dig själv och ditt eget högre jag, så att du kan hitta din egen trygghet i livet och följa din egen livsväg. Utmaningarna handlar ofta om att:

  • Eliminera stress och stagnerad energi
  • Själsligt och energimässigt helande
  • Insikter och kunskaper om både dina styrkor och skuggsidor
  • Lära dig att hantera och förstå dina känslor, intryck och intuition

Om det är första gången du hör allt detta, då kan det verka kanske låta lite övermäktigt. Det är stora ord och dess innehåll är mångbottnat. Släpp tanken på att du ska förstå allt på en gång! Vi lär oss alltid i delar. Kunskap är som kugghjul. Först måste vi lära oss identifiera kugghjulen. Sedan kan vi se mönster och sammanhang mellan de olika kugghjulen. Underskatta inte tid för vila och reflektion. Det är då som saker faller på plats. Alla resor börjar med ett första steg. 


Reiki för att landa i sig själv

För Känsla – ditt välbefinnandes grundare var det första steget mot inre välbefinnande Reiki. Reiki är en avslappnings- och helandeteknik som har samma ursprung som Yoga och Mindfulnes, men den är mer kraftfull. Reiki ökar mängden inre energi vilket hjälper kroppen att återställa sig själv utifrån sitt eget högre jag. Reiki har en djupavslappnande funktion, vilket hjälper dig att landa i dig själv så att det blir lättare för dig att komma i kontakt med din egen magkänsla och fatta välgrundade beslut.

Det vi lär ut på KänslaEducation går att använda både med och utan Reiki, men vi tycker givetvis att helande går mycket enklare när vi arbetar i Reikienergin. Eftersom vi är så otroligt fascinerad över Reikin enkla effektivitet har vi nördat in oss ordentligt i den. Grundaren Anna-Sofia har också skrivit boken Hur kärlek tar bort smärta vilken används kom kurslitteratur i Reiki av Reikilärare över hela Sverige. Under 2018-2019 är Reiki de första utbildningar som flyttar ut på webben och blir tillgängliga online (håll utkik). Vi har vår lokal i centrala Luleå i Norrbotten. Är du i närheten får du gärna komma på behandling eller gå utbildningar. Du kan också få Reiki och vägledning på distans.


Hållbara människor i ett hållbart samhälle

Känslas grundare Reikimastern Anna-Sofia Giese Vesterlund är inte beteendevetare. Inte heller är hon psykolog. Istället är hon civilekonom. Detta kanske överraskar dig. Men egentligen är det inte så konstigt. Anna-Sofia har en naturvetenskaplig bakgrund och hade redan i unga tonåren ett stort intresse för människor och psykologi, vilket gjorde att hon fördjupade sig i området. Men trots att det var intressant så kände hon aldrig glöd för psykologi. Det var något hon fortfarande saknade. Det var först när hon kom i kontakt med Reiki som polletten föll ned. Idag ser hon psykologer och beteendevetare som kollegor i branschen, där de hjälper till med intellektuella förklaringsmodeller och hon dessutom hjälper klienterna på energiplan. Civilekonomen då? Det visade sig vara en lyckad satsning då den både hjälpt henne att förstå de människoskapta krafterna och kunna driva affärsverksamhet. Dessutom har företagartiteln gett henne en frihet som hon inte hade kunnat hitta i andra branscher.

Idag arbetar Anna-Sofia i flertalet team (hon sitter bland annat som Vice ordförande i Förenade Reikiförbundet i Sverige) för att lära sig skapandekrafterna så att hon i sin tur kan sprida kunskap till så många som möjligt. Tillsammans skapar vi hållbara människor i ett hållbart samhälle. Följ henne i bloggen KänslaEducation.

Läs mer om KänslaBehandlingen